Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Děkanka

doc. Mgr. Irena Armutidisová

Děkanát FMK-odd. děkana
E-mail: armutidisova@utb.cz Mobil: +420 607 725 440 TEL: +420 576 034 206 Kancelář:
U41/206

Irena Armutidisová, profesí výtvarná fotografka, mimo vlastní tvůrčí fotografickou a pedagogickou práci, zastává akademické funkce, aktivně se podílí na dění v soudobé fotografii, věnuje se kurátorské činnosti. Fotografie Ireny Armutidisové jsou zastoupeny v českých i zahraničních veřejných a soukromých sbírkách.


Životopis

Vzdělání

 • 2012: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, obor Výtvarná tvorba – docentka
 • 1996–1998: Slezská univerzita v Opavě, Institut tvůrčí fotografie, obor Tvůrčí fotografie – Mgr.

Stáže a studijní pobyty

 • 2004: Akademia Sztuk Pieknych im. Jana Matejki (Krakov, Polsko)
 • 2003: Ecole Supérieure d'Arts de Lorient (Lorient, Francie)

Průběh zaměstnání

 • 2017–dosud: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, děkanka
 • 2001–2017: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, vedoucí Kabinetu fotografie
 • 1979–2001: Moravská galerie v Brně
 • 1977–1978: Městské kulturní středisko S. K. Neumana v Brně

Členství v orgánech

 • 2017: Vědecká a umělecká umělecká rada FMK UTB ve Zlíně
 • 2017: Kolegium rektora UTB ve Zlíně
 • 2017: Kolegium děkana FMK UTB ve Zlíně
 • 2017: Oborová rada doktorského studijního programu FMK UTB ve Zlíně
 • 2017: Rada studijních programů FMK UTB ve Zlíně

Akademické prostředí

 • 2016–dosud: Rada RUV – MŠMT
 • 2009–2016: Rada segmentu Výtvarné umění RUV
 • 2009–2013: Rada vysokých škol ČR – komise pro umělecké školy

 Orgány VUT v Brně

 • 2014–2017: Vědecká rada VUT v Brně
 • 2013–2017: Kolegium rektora VUT v Brně
 • 2010–2017: Kolegium děkana FaVU

Fakulty a součásti

Zavřít