Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
designblok 2020

Z Prahy do Zlína za pár sekund: Tvořením posedlá virtuální FMK se představí na Designbloku

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně připravuje na říjnový Designblok dvě samostatné instalace. Ty budou k vidění od 7. do 11. října 2020 v prostorách kláštera svatého Gabriela, který se nachází v sousedství zahrady Kinských na Smíchově. Na přípravách se podílí studenti i pedagogové z jednotlivých ateliérů fakulty.

„Letošní prezentaci FMK na Designbloku formují dvě výrazná zadání: téma „vášeň“, kterým pořadatelé vzdávají hold tvorbě, kráse a řemeslu a téma Covid-19, které tvorbu a komunikaci – ať chceme nebo nechceme – proměňuje v digitální a výstavy ve virtuální,“ říká kurátorka expozice Helena Maňasová Hradská.

Fakulta multimediálních komunikací vytvořila instalaci, která z mnohotvarého prostoru mysli, mlhoviny nápadů a imaginace přenáší diváka prostřednictvím VR přímo do místa, kde mladí tvůrci prezentují výsledky svého studia, kde se tvoří, experimentuje a diskutuje – do virtuální univerzitní galerie G18 ve Zlíně s výstavou závěrečných prací studentů FMK Diplomky 2020.

Koncepce vychází z původního významu italského termínu disegno (nápad zachycený kresbou), který ilustruje okamžitou potřebu tvůrčího člověka zaznamenat svůj první nápad, a tím jej fixovat do neměnné, hmatatelné či opakovatelné podoby. Z temné nejistoty k zábleskům světla. Virtuální výstava Diplomky 2020, do níž se divák noří prostřednictvím VR brýlí pak rozvíjí téma tvůrčího růst studenta v kreativní osobnost v sekcích home – craft – poetry – future.

Tento proces dokládají letošní práce na jedné straně ironickou nebo hluboce empatickou reflexí svého rodiště, jazyka a identity, na druhé straně průzkumem možností nových technologií, upcyklace a společensko-kritickým designem. Virtuální prohlídku galerie G18 si můžete dopřát i  po kliknutí na tento odkaz. Fungovat bude na mobilu, tabletu i PC.

Druhou expozici na Designbloku má na starost Ateliér Průmyslový design. Ten se dlouhodobě zabývá environmentální problematikou, mimo jiné i ekologickou zátěží vzniklou v důsledku povrchové i hlubinné těžby břidlice. Tentokrát studenti a pedagogové spojili síly se společností Fatra a.s. a navrhli produkty pro domácnost vyrobené z nově vyvinutého recyklovaného polymeru s příměsí břidlice, s cílem představit celý koncept společnosti IKEA.

Vyrobené produkty vizuálně sjednocuje zvolený materiál a jednoduché organické tvarosloví. Důraz je kladen na jejich bezproblémovou funkci, vizuální inovaci, vhodné ergonomické parametry, respektování zvoleného materiálu a jeho konstrukčních a výrobních specifik. Výjimečnost projektu NADOMA potvrzuje první použití tohoto nového materiálu v oblasti produktového designu vůbec. To vše s VÁŠNÍ k designu a s touhou udělat svět lepším místem.

Dvaadvacátý ročník Designbloku můžete navštívit od 7. do 11. října 2020 každý den od 10 do 22 hodin. Instalace FMK najdete v rámci OPEN STUDIA v v prostorách kláštera svatého Gabriela na Smíchově. Informace o vstupenkách a další organizační záležitosti najdete na oficiálních stránkách události www.designblok.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít