Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
workshop

Workshop o kultivaci společnosti v klimatické krizi 

Ateliér Arts Management pořádá další workshop ze série Let’s Talk Arts, který proběhne 1. a 2. února 2023. Bude probíhat pod vedením nizozemské výzkumnice Rozalie Toth, která se zaměřuje na transformaci vzdělávání s ohledem na změnu klimatu.

V těchto rychle se měnících časech vyvolaných klimatem se často může zdát, že nemůžeme nic dělat a ztrácíme se v systému. Naše společnost však spočívá v učení, jak žít s krizí a jak na ni reagovat. Následující workshop je průzkumem toho, jak bychom mohli najít naše působení a schopnost reagovat na klimatickou krizi pomocí různých metod vyprávění příběhů, tvorby umění s umělou inteligencí a vytváření osobních vizí s holistickým kontextovým psaním. 

Workshop bude probíhat v anglickém jazyce v následujících dnech: 

  • 1. února od 14 do 17 hodin 
  • 2. února od 10 do 17 hodin (nutná účast oba dva dny) 

Kapacita workshopu je omezená a je nutné se registrovat na tomto odkazu do 16. ledna!  

Pro účastníky bude připraveno drobné občerstvení. 

O workshopu

Život v antropocénu vyvolává zásadní otázky, jak být součástí světa. Uprostřed dramaticky eskalujících změn životního prostředí již nelze zaručit naši budoucnost. Žijeme v době nejistoty, základy, na kterých stojíme, již nejsou pevnou základnou. Naše způsoby bytí jsou destabilizovány souborem otázek o tom, jak být člověkem a jaký vztah mít k sobě a světu kolem nás. 

Rozi Toth
Rozi je akční výzkumná pracovnice projektu Future of Academia na Radboud University v Nizozemsku. V rámci svého výzkumu spolunavrhuje a spoluorganizuje laboratoř „RE:PLACE – „Zůstat s problémy“ – Žít, učit se a měnit. 

Posláním Rozi je spoluvytvářet výuková prostředí, která studentům umožní poznat sami sebe a díky tomu svou roli ve světě. Rozi prostřednictvím své práce otevírá experimentální učební prostory, které umožňují hlubší spojení se sebou samým a s místy, kam člověk patří. S využitím síly představivosti a spojení si účastníci uvědomují různé budoucnosti pro sebe a pro své komunity, čímž vytvářejí hmatatelnou změnu ve světě. Rozi doufá, že přispěje k transformaci vzdělávání v dnešním světě integrací různých pedagogik: transformativní, regenerativní, místně orientované, transdisciplinární, zážitkové, vtělené, komunitní a umělecké učení. 

Na workshop je nutné se registrovat na tomto odkazu.

Přijďte a zjistěte, co můžete udělat pro to, aby se tento svět stal udržitelným místem. 

Fakulty a součásti

Zavřít