Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výstava

Výstava Rozum versus cit² v galerii G18

Ve středu 8. prosince 2021 od 18 hodin proběhne otevření druhé části výstavy Rozum versus cit²  v galerii G18 Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Jedná se o pokračování výstavy ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, která mapuje historii zlínského průmyslového designu a představuje toto téma netradičním a inovativním způsobem.

Výstava Rozum versus cit² — Zlínský průmyslový design 1959–1992 chronologicky bezprostředně navazuje na výstavu Rozum versus cit z roku 2019, která reflektovala dění v oblasti průmyslového designu v letech 1918–1958 ve Zlíně a širším regionu. 

rozum versus cit

„Stejně jako u první výstavy Rozum versus cit je do  výstavního prostoru zahrnuta i galerie G18, kde bude historie zlínského průmyslového designu představena také prostřednictvím nových technologií. Součástí bude například interaktivní dotyková obrazovka nebo speciální aplikace s virtuálním kurátorem,“ uvedl kurátor Vít Jakubíček.  

Výstava v galerii G18

V úvodní části výstavního prostoru bude v sérii fotografií představeno malé ohlédnutí za průřezovou prezentací zlínské UMPRUM, která se odehrála před půl stoletím v grafickém kabinetu tehdejší Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldově. Kovářův ateliér jejím prostřednictvím navázal na úspěšnou přehlídku na výstavě a mezinárodním sympoziu Československý průmyslový návrh v roce 1968, která na další dvě desetiletí předznamenala úspěšnou spolupráci mezi školou a galerií.

rozum versus cit

„Jelikož je G18 fakultní galerií, budeme se zde více a do hloubky věnovat tématu školy, a tomu, jak vlastně probíhala výuka v období po roce 1959. Studium trvalo šest let a během té doby se designéři dostávali od základních cvičení barev a tvarů k navrhování průmyslových výrobků. Tento proces bude dokumentován skrze dobové fotografie a studentské kresby,“ přibližuje výstavu její kurátor Vít Jakubíček. 

Komisařem výstavy Gottwaldovská škola průmyslového návrhu na podzim roku 1971 se stal designér Rostislav Vajdák, absolvent oboru tvarování strojů a nástrojů. Citáty z jeho textu v katalogu pak budou návštěvníky provázet celým prostorem galerie G18, v němž se představí školní cvičení od elementárních začátků při hledání vztahu forem a barev, přes návrhy jednodušších nástrojů a zařízení, až po komplexní strojní celky, kterým se věnovali žáci ve vyšších ročnících. Spojujícím jmenovatelem těchto prací jsou mimo jiné myšlenky pedagoga a designéra Františka Crháka, který v roce 1968 prohlásil: „Měli bychom vycházet z toho, že je třeba pro nové funkce a účely vytvářet nové odpovídající tvary. Nemůžeme nový život stěsnávat ve starých formách.“  

První část výstavy Rozum versus cit² můžete navštívit do 27. února 2022 v  1. podlaží 14. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.  

Dne 8. prosince 2021 proběhne v Krajské galerii výtvarného umění komentovaná prohlídka s kurátorem Vítem Jakubíčkem od 17 hodin, odkud se poté zájemci přesunou do prostor univerzitní galerie, kde se otevře druhá část výstavy. 

Spolupráce na výstavě

Výstava Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992 je součástí rozsáhlého společného projektu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Národního technického muzea v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, mapujícího design v technických disciplínách během existence Československa a je realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu NAKI II Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl (DG18P02OVV059). 

Další informace jsou k dispozici na webu www.g18.cz a na www.galeriezlin.cz 

rozum versus cit G18

 

Fakulty a součásti

Zavřít