Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
volby

Vyhlášení volby kandidáta na jmenování děkanem

Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem Fakulty multimediálních komunikací. Navrhování kandidátů a volba budou probíhat podle Jednacího řádu AS FMK a podle časového harmonogramu.

Aktualizováno:

Návrhy kandidátů na jmenování děkanem FMK může podat každý člen akademické obce FMK. Navrhovatel může navrhnout více kandidátů.

Návrhy podá navrhovatel písemně na návrhovém lístku, který je k dispozici na vrátnici budovy U4 – sídlo FMK (adresa: Univerzitní 2431, Zlín) nebo ke stažení na odkazech, uvedených níže.

Vyplněné a podepsané návrhové lístky budou přijímány v budově U41, místnost č. 205 v pracovních dnech 4. 1. 2021 – 15. 1. 2021 v čase od 12:00 – 14:00 hodin.

Volba se uskuteční na řádném zasedání AS FMK, které se bude konat dne 25. 1. 2021.

Fakulty a součásti

Zavřít