Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
volby do as FMK

Volby do Akademického senátu FMK

Ve dnech 9. a 10. října budou mít členové akademické obce FMK UTB, tedy studenti a zaměstnanci – akademikové,  příležitost významně zasáhnout do dění fakulty tím, že se zúčastní voleb do Akademického senátu FMK. Podrobně je celý průběh voleb popsán v dokumentu Organizační pokyny pro zajištění voleb členů Akademického senátu Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně pro volební období 2023-2026.

PRO KANDIDÁTY

Jste-li studenti, kandidujete a volíte za studentskou komoru AS FMK, jste-li akademikové, kandidujete a volíte za komoru akademických pracovníků. Návrhové lístky najdete ZDE, nebo fyzicky na sekretariátu děkana (místnost U41/205, Univerzitní 2431).

Vyplněný a podepsaný návrhový lístek je nutno fyzicky odevzdat paní Nikol Hřibové v místnosti U41/205 (sekretariát děkana, 1. podlaží budovy U41). Návrhy kandidátů se přijímají od pondělí 25. 9. 2023 od 10.00 do pondělí 2. 10. 2023 do 12.00 hodin.

PRO VOLIČE

V pondělí 2. října 2023 v 15 hodin zveřejní  volební komise na webových stránkách fakulty kandidátní listinu. Předvolební shromáždění akademické obce FMK se uskuteční v období od 2. 10. až 6. 10. od 15.00 do 17.00 hodin v místnosti U41/201 (budova U41). Termín předvolebního shromáždění akademické obce FMK bude upřesněn.

Na tomto shromáždění kandidující, uvedení na kandidátní listině, dostanou možnost seznámit členy akademické obce FMK se svým volebním programem a zodpoví dotazy přítomných.

Volebním místem je univerzitní budova U4 na adrese Univerzitní 2431, 760 01, 1. patro vedle učebny č. 201, kde bude otevřeno v době voleb, tedy v pondělí a v úterý 9. 10. 2023 a 10. 10. 2023 vždy od 9:00 do 15:00. S sebou si vezměte průkaz zaměstnance nebo studenta. Volby budou ukončeny dne 10. 10. 2023 v 15:00.

Dne 9. a 10. října tak všichni rozhodnete o 6 akademicích a 5 studentech, kteří budou pravidelně zasedat ve fakultním senátu a utužovat, urovnávat či napravovat vztahy s vedením či rozhodnutí jednotlivých proděkanských referátů.

Výsledky voleb zveřejní Komise na úřední desce FMK nejpozději do dvou pracovních dnů od posledního dne voleb, tj. do 12. 10. 2023.

Fakulty a součásti

Zavřít