Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výstava

Velký třesk – výstava ateliérů skla z Univerzity Tomáše Bati a Gerrit Rietveld Academie

Mezinárodní výstava studentských prací a jejich pedagogů Velký třesk vychází z přesvědčení, že stejně jako Marcel Duchamp předznamenal svými ready mades vývoj současného umění, stěžejním dílem pro uměleckou práci se sklem je Duchampovo Velké sklo. Je-li ikonické Velké sklo začátkem, musí předznamenávat díla založená na důslednosti myšlenek, které ponechávají prostor náhodě, na konceptuálním přístupu, nedokončenosti či otevřenosti, na touze a erotice.

Artefakty vystavené v Projectroomu galerie GASK prostřednictvím různých médií a materiálu skla navazují nejen na Velké sklo, ale i na sklářské tradice, obojí však současně podrobují kritice jak je typické pro postkonceptuální přístup a jeho demokratická média. Studenti a absolventi obou ateliérů zkoumají hranice a možnosti skla a využívají ho jako materiál pro uchopení aktuálních témat v současném umění, která vyjadřují prostřednictvím objektů, kreseb, situací ale i nových médií a performancí.

Ateliér Design skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pod vedením Petra Stanického

Ateliér Design skla FMK UTB se věnuje cílenému uměleckému vyjádření na multidisciplinární úrovni. Neklade důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale naopak se snaží etablovat svébytný postkonceptuální názor, který je stěžejním bodem procesu tvorby. Vzniklá umělecká díla a produkty reagují na současné trendy ve vizuálním umění, designu akcentující společenská a kulturní specifika.

 The Large Glass Department, Gerrit Rietveld Academie, pod vedením Jense Pfeifera

Ateliér velkého skla na Gerrit Rietveld Academie vytváří otevřený, ale zvláště kritický, dialog v materiálu skla, ve kterém se odrážejí odlišné přístupy k výtvarnému umění a užitého umění. Hlavní důraz je kladen na individuální umělecké postavení studentů a pochopení požadovaných praktických a teoretických znalostí v oblasti umění. Studenti pracují spíše v tradici výtvarného umění než sklářského oboru. Ateliér je vice zaměřený na akademický přístup a umělecké zkoumání než technické vzdělání. Technika je nástroj, ne cíl. Doporučujeme našim studentům, aby byli objevní a inovativní, a aby pokoušeli hranice materiálu. Kromě sochařství a kresby jsou častými formami vyjádření performance, video a instalací.

Výstava se uskuteční od 22. září do 1 prosince 2019 v Galerii umění středočeského kraje (GASK) v Kutné Hoře.

Vystavující umělci: Johan Adam, Atousa Bandeh, Kateřina Bušová, Linda da Costa, Zdeňka Fusková, Yuna Choi, Samantha Chua, Renato Japi, Nikola Kovalíková, Michaela Kramulová, Tomáš Krejčí, Kristina Maňáková, Aleksi Marjamaa, Emilia Omilianowicz, Jens Pfeifer, Maria Sixtová, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Erno Takala, Henna Vihantavaara, Robert Vlasák, Eva van der Zand

Komentovaná prohlídka s umělci a kurátory v sobotu 19. 10. 2019 v 15.00 hodin

Komentovaná prohlídka (ne)jen pro seniory ve čtvrtek 31. 10. 2019 v 15.00 hodin

 

Fakulty a součásti

Zavřít