Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
imatrikulace

Slavnostní imatrikulace FMK UTB

Slavnostní imatrikulace nově přijatých studentů do 1. ročníků bakalářských studijních programů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se uskuteční v neděli 19. 9. 2021 v 15.00 hodin.

  • bakalářský studijní program: Marketingová komunikace,
  • bakalářský studijní program: Multimédia a design,
  • bakalářský studijní program: Teorie a praxe animované tvorby,
  • bakalářský studijní program: Teorie a praxe audiovizuální tvorby.

Studenti 1. ročníků bakalářských studijních programů se dostaví ve 14:30 hodin (ve společenském oděvu) na platformu 14|15 Baťova institutu.

Složením akademického slibu při zahájení studia se stávají zapsaní studenti členy akademické obce fakulty.

Fakulty a součásti

Zavřít