Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
promoce

Promoce FMK na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

V sobotu 18. a v neděli 19. září proběhnou na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU slavnostní promoce absolventů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kvůli současné pandemické situaci fakulta pořádá už podruhé promoce na otevřeném venkovním prostoru v areálu baťovského Svitu.

Rozpis jednotlivých promočních skupin:

Sobota 18. 9. 2021

1. promoční skupina – Navazující magisterský studijní program
Výtvarná umění, obor Multimédia a design (všechny ateliéry), prezenční forma; Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (všechny specializace); obor Produkce, prezenční forma; Arts Management, prezenční forma; Doktorský studijní program; Výtvarná umění, prezenční i kombinovaná forma.
Sraz promujících a nácvik 18. 9. 2021 v 9:00 hodin, 14l15 Baťův institut.
Začátek promoce v 10:30 hodin.

2. promoční skupina – Navazující magisterský studijní program
Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční i kombinovaná forma.
Sraz promujících a nácvik 18. 9. 2021 ve 12:00 hodin, 14l15 Baťův institut.
Začátek promoce ve 13:00 hodin.

Neděle 19. 9. 2021

1. promoční skupina – Bakalářský studijní program
Výtvarná umění, obor Multimédia a design (všechny ateliéry), prezenční forma; Teorie a praxe audiovizuální tvorby, obor Animovaná tvorba, obor Audiovizuální tvorba (všechny specializace); obor Produkce, prezenční forma.
Sraz promujících a nácvik 19. 9. 2021 v 9:00 hodin, 14l15 Baťův institut.
Začátek promoce v 10:30 hodin.

2. promoční skupina – Bakalářský studijní program
Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční i kombinovaná forma.
Sraz promujících a nácvik 19. 9. 2021 ve 12:00 hodin, 14l15 Baťův institut.
Začátek promoce ve 13:00 hodin.

V sobotu 18. září od 18. hodin navíc bude na nádvoří Zlínského zámku zahájena výstava Diplomky 21, na které budou veřejnosti představeny absolventské práce studentů z 12 ateliérů naší fakulty.

Pro účast na promocích bude muset každý účastník (absolventi i hosté) doložit negativní test, certifikát o očkování nebo prodělání nemoci COVID v posledních 180 dnech. Pravidla související s pořádáním akce se mohou kvůli současné pandemické situaci dále měnit. Absolventi budou o případných změnách informováni předem.

Fakulty a součásti

Zavřít