Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
promoce

Promoce FMK 2023

Promoce absolventů bakalářského i magisterského studia proběhnou v pondělí a úterý 17. a 18. července 2023 v nové aule UTB Zlín na adrese Mostní 5139 (aula je v budově FAME).

Podrobný časový harmonogram spolu s dalšími pokyny obdrží absolventi od studijního oddělení skrze e-mailovou komunikaci.

Fakulty a součásti

Zavřít