Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
promoce

Promoce FMK 2023

Promoce absolventů bakalářského i magisterského studia proběhnou v pondělí a úterý 17. a 18. července 2023 v nové aule UTB Zlín na adrese Mostní 5139 (aula je v budově FAME).

pondělí 17. července 2023

1. promoční skupina – bakalářský studijní program
Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční forma
sraz promujících 17. 7. 2023 v 9:00 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce v 10:00 hodin

2. promoční skupina – navazující magisterský studijní program
Mediální a komunikační studia, Marketingová komunikace, prezenční forma
Media and Communication Studies, Marketing Communication, prezenční forma
sraz promujících 17. 7. 2023 v 11:00 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce ve 12:00 hodin

3. promoční skupina – bakalářský a navazující magisterský studijní program
Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, kombinovaná forma
Mediální a komunikační studia, Marketingová komunikace, kombinovaná forma
sraz promujících 17. 7. 2023 ve 13:30 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce ve 14:30 hodin

 

úterý 18. července 2023

1. promoční skupina – bakalářský studijní program
Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliér: Design obuvi, Design oděvu, Design skla, Digitální design, Produktový design, Prostorová tvorba, Průmyslový design), prezenční forma
sraz promujících 18. 7. 2023 v 9:00 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce v 10:00 hodin

2. promoční skupina – bakalářský studijní program
Výtvarná umění, obor Multimédia a design (ateliér: Grafický design, Reklamní fotografie), prezenční forma
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (všechny specializace), prezenční forma
sraz promujících 18. 7. 2023 v 11:00 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce ve 12:00 hodin

3. promoční skupina – navazující magisterský studijní program
Výtvarná umění, Multimédia a design (všechny ateliéry), prezenční forma
Teorie a praxe animované tvorby, prezenční forma
Teorie a praxe audiovizuální tvorby (všechny specializace), prezenční forma
Arts Management, prezenční i kombinovaná forma
sraz promujících 18. 7. 2023 ve 13:30 hodin, U2/Wichterleho sál, začátek promoce ve 14:30 hodin

Fakulty a součásti

Zavřít