Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacímu řízení – Marketingové komunikace

Ústav marketingových komunikací FMK pořádá přípravné kurzy pro zájemce o studium bakalářského a navazujícího studijního programu Mediální a komunikační studia, obor Marketingové komunikace, prezenční a kombinovaná forma studia.

Termín kurzu pro bakalářské studium je sobota 14. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 hod., pro navazující studium je termín 28. 3. 2020 od 9:00 do 17:00 hod. Místem konání je Ústav marketingových komunikací (budova U44), Fakulta multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, Zlín.

Mapa areálu zde:

https://www.utb.cz/univerzita/o-univerzite/mapa-arealu-utb/

Cena přípravného kurzu je 2.500 Kč/osobu.

Cílem kurzu je základní orientace v oboru marketingu a marketingových komunikací, podpora tvůrčího myšlení a příprava zájemců o studium studijního programu Mediální a komunikační studia.

Další informace a přihlášku k přípravnému kurzu naleznete na:

https://fmk.utb.cz/studium/prijimaci-rizeni/pripravne-kurzy-k-prijimacimu-rizeni/

Bližší informace poskytne Mgr. Kateřina Králíková – kralikova@utb.cz, tel. +420 576 034 433, +420 576 034 434, mobil +420 606 777 290 nebo +420 606 777 292.

Fakulty a součásti

Zavřít