Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
přednáška

Petr Bouc: Tajemství konstrukce perspektivy

Zveme studenty na přednášku o perspektivě, kterou povede vědec Petr Bouc. Přednáška s názvem Tajemství konstrukce perspektivy se uskuteční 21.3. 10:00-12:00 v učebně U41/201.

Jak staří mistři postupovali při perspektivním zobrazování ve svých mistrovských dílech není dodnes řádně objasněno. Dříve utajovaný, dnes zapomenutý univerzální geometrický systém je suplován mylnou teorií o kameře obscuře. Na přednášce se dozvíte, jak malíři převáděli trojrozměrný prostor na dvourozměrnou plochu. Zpětná analýza odhalí skrytou geometrii za mistrovskými díly a sjednotí konstrukční metodu do univerzálního perspektivního systému - Kvadratury.

Petr Bouc je nezávislý výzkumník a absolvent naší fakulty. Jeho studijním zájmem je perspektiva, prostorová konstrukce a geometrie v renesančním a barokním umění. Jako bývalý filmař se zajímá především o vizuální vzory a skryté stopy v obrazech starých mistrů. Objevil univerzální geometrický systém, který používali staří mistři k vytváření svých uměleckých děl. Analyzuje mistrovská díla a vyvíjí matematické modely.

petr bouc matematický model

Fakulty a součásti

Zavřít