UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+ výběrové řízení

Normální je vyjet! – Výběrové řízení Erasmus+/Freemover pro letní semestr 2018/2019

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v letním semestru akad. roku 2018/19.

V rámci tohoto výběrového říření proběhne též Výběrové řízení na studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107) (viz informace v závěru tohoto oznámení)

Písemné přihlášky zasílejte p. Evě Prokopové, ideálně elektronicky na eprokopova@utb.cz, případně poštou na adresu: FMK UTB ve Zlíně, Univerzitní 2431, 76001 Zlín, či doručte přímo do její kanceláře (U41/204).

Výběrovými kritérii jsou:

 1. a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English)
  (v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
  b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
  c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit
  (akademické senáty, Buddy program, studentské organizace, aj.).

Uzávěrka přihlášek je ve středu 19. září 2018, v 17:00 hod.

Přihláška do VŘ

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v pondělí 24. září 2018, od 10:00 hod. v učebně 201/U41. Proběhne formou  testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod) –  vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí 🙂

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  204/U41 v následujících termínech:

Úterý    25. 9. 2018, 9:00 – 16:00 hod.
Středa   26. 9. 2018, 9:00 – 16:00 hod.
Čtvrtek 27. 9. 2018, 9:00 – 16:00 hod.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK, od 2. ročníku Bc. studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy, v prezenční i kombinované formě studia.
Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB, v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu xchange.

Seznam partnerských škol FMK v programu Erasmus+
Seznam partnerských škol UTB v programu Freemover

Informace k VŘ pro zájemce o studium v Izraeli (určeno pouze studentům výtvarných oborů):

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

 • strukturované CV v Aj
 • motivační dopis v Aj
 • portfolio

Výběrovými kritérii budou dosavadní studijní výsledky, jazyková vybavenost, portfolio a propojenost s daným regionem (např. téma závěrečné VŠ kvalifikační práce)
V případě přijetí na Bezalel Academy of Arts and Design obdrží vyjíždějící studenti: 650 EUR / měsíc (+náklady na dopravu)
Předpokládaný počet udělených stipendií: 1

Zavřít

Fakulty a součásti