Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Nic nás nezastaví!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v LETNÍM SEMESTRU akademického roku 2020/2021.

Nahrání vyplněné přihlášky do výběrového řízení v aplikaci Moodle (kurz MISC/MOBI v sekci FMK>Různé) bude možná jedním z vašich nejlepších dosavadních životních rozhodnutí! Absolvováním výběrového řízení nezískáte známku ani kredity na svém studentském kontě, ale možnost získat ty nejlepší zkušenosti a zážitky při studiu nebo práci v zahraničí. V případě zájmu o studijní pobyt i pracovní stáž stačí v jediné přihlášce zaškrtnout obě tyto možnosti.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 28. září 2020 ve 20.00 (do této doby je nutno v Moodle nahrát vyplněnou přihlášku).

Přihláška do VŘ

Výběrovými kritérii jsou:

a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English;  v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2020 od 9.00 hod. v učebně U41/201. Proběhne formou testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod.) –  vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí…)

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  U41/204 v následujících termínech:

  • Čtvrtek 1. října 2020 od 11:00 do 20:00
  • Pátek 2. října 2020 od 9:00 do 12:00 a od 12:40 – 16:00

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti,  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

V rámci tohoto výběrového říření proběhne též Výběrové řízení na studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

  • strukturované CV v anglickém jazyce
  • portfolio

Fakulty a součásti

Zavřít