Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
promoce

Netradiční promoce

„Podivný semestr“ na Fakultě multimediálních komunikací vyvrcholil jednak stejnojmennou expozicí ve fakultní galerii G18 a výstavou „DIPLOMKY_20“, ale především slavnostní promocí absolventů bakalářských a magisterských programů, která se poprvé v historii FMK uskutečnila v otevřeném prostoru.

V úterý 29. září 2020 byli na platformě 14|15 Baťova institutu ve Zlíně slavnostně promováni absolventi bakalářských a magisterských studijních programů Mediální a komunikační studia, Výtvarná umění a Teorie a praxe audiovizuální tvorby (prezenční i kombinované formy studia).

Chyběly taláry a hudební vystoupení, počet účastníků byl omezen a platila protiepidemiologická opatření. Atmosféra však přesto byla jedinečná navzdory tomu, že zúčastnění místy s obavou vyhlíželi déšť a nebylo zrovna nejtepleji. A jak zdůraznila děkanka fakulty doc. Irena Armutidisová, letošní promoce jsou poděkováním vedení fakulty a Studijního oddělení všem absolventům za bravuru, se kterou zvládli závěr studia v průběhu letního semestru akademického roku 2019/2020. Velký dík pak patří všem, kdo se podíleli na organizaci za neustále se měnících hygienicko-epidemiologických podmínek, a především studentům, kteří se promocí účastnili.

Prohlédněte si video a snímky, zachycující nezapomenutelnou atmosféru letošních promocí!

Fakulty a součásti

Zavřít