Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
mobility

Když nemůžeš, tak…VYJEĎ!

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) v letním semestru akademického roku 2021/2022.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 20. září 2021 ve 13:00 (do této doby je nutno nahrát vyplněnou a podepsanou přihlášku do  aplikace Moodle (kurz MISC/MOBI v sekci FMK>Různé)

Přihlášku do VŘ naleznete na Moodle.

Výběrovými kritérii jsou:

a) úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English;  v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně);
b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v úterý 21. září 2021, od 14:00 hod. v učebně 201/U41. Proběhne formou  testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod) –  vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí 🙂

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  204/U41 v následujících termínech:

Středa   22. 9. 2021, 10:30 – 16:00 hod.
Čtvrtek 23. 9. 2021, 9:00 – 16:00 hod.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti, naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

V rámci tohoto výběrového řízení proběhne též Výběrové řízení na studijní pobyty na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

  • strukturované CV v Aj
  • portfolio

Vzhledem k zaměření školy se o studium na  Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě mohou ucházet pouze studenti výtvarných oborů. V případě přijetí ke studiu obdrží vyjíždějící studenti: 700 EUR / měsíc (+náklady na dopravu do výše 360 EUR)
Předpokládaný počet udělených stipendií: 3

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ABSOLVENTSKÉ PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ:

Toto výběrové řízení se nevztahuje na ABSOLVENTSKÉ pracovní stáže v zahraničí, o které se mohou ucházet studenti, kteří hodlají v akad. roce 2021/22 řádně ukončit studium na FMK. Veškerá administrace absolventských stáží je v gesci konzorcia WorkSpace Europe, na jejichž webu naleznete veškeré informace o on-line přihlášce a podmínkách pro uskutečnění tohoto typu zahraniční mobility.
(registrace on-line přihlášek – cca únor – duben 2022)

Fakulty a součásti

Zavřít