Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Kdo chce kam, pomozme mu tam! – Výběrové řízení Erasmus+ pro zimní semestr 2022/2023

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+) v zimním semestru akademického roku 2022/2023.

Máte-li pocit, že už je vám Zlín malý a rádi byste si zkusili, jak se žije studentům na jiných evropských VŠ, vydejte se s Erasmem+ do zahraničí a připravte se na to, že vám tohle rozhodnutí změní život! Poznáte zemi, v níž budete studovat či pracovat, jinak než jako krátkodobý turista, osamostatníte se a posílíte své sebevědomí v komunikaci v cizím jazyce. Užijete si spoustu zábavy a dobrodružství a získáte nové přátele z různých koutů světa. Věřte, nebudete litovat!

Přihláška do výběrového řízení

Na rozdíl od minulých výběrových řízení se přihláška tentokrát podává pouze online ve vašem studentském profilu v IS/STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů

Maximální možný počet podaných přihlášek = 3!

Uzávěrka přihlášek je 10. 2. 2022

Pracovní stáže

Nabídka výjezdů obsahuje kromě seznamu zahraničních univerzit také možnost „Pracovní stáž ERASMUS+“. Zájemci o pracovní stáž zvolí tuto možnost. Písemné ani ústní části VŘ se v této fázi VŘ neúčastní.

Podrobnější informace k administraci pracovních stáží obdrží zájemci emailem v průběhu března 2022.

Pracovní stáž v min. délce 2 měsíců bude možné realizovat již v období letních prázdnin, od července 2022.

Studijní pobyty

Výběrové řízení – písemná a ústní část

S ohledem na přetrvávající nejistý vývoj pandemie Covid-19 proběhne písemná část VŘ (písemný test z anglického jazyka) online, a to v aplikaci Moodle (htpps://moodle.utb.cz, kurz MISC/MOBI v sekci FMK>Různé)

Termín písemné části VŘ:

14. 2. 2022 – jednohodinový test budete moci vykonat kdykoliv mezi 9.00 a 12.00

V případě, že jste písemný test již v minulosti úspěšně absolvovali, není potřeba jej opakovat.

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři Mezinárodního oddělení FMK (U41/204) v těchto termínech:

  • Pondělí 14.2. 2022, 13.00–16.30
  • Úterý 15. 2. 2022, 9.00–12.00
  • Středa 16. 2. 2022, 9.00–12.00

Výběrovými kritérii jsou:

  1. úspěšný výsledek písemné části VŘ či doložení úrovně angličtiny na úrovni B2 (jazykový certifikát, státní jazyková zkouška apod. – pokud vlastníte, zašlete emailem na eprokopova@utb.cz)
  2. vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
  3. zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Poznámka: Vzhledem ke změně zdrojů financování mobilit typu freemover (do zemí mimo EU) nebudou moci být v ZS akad. roku 2022/2023 tyto mobility finančně podpořeny.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB “Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti”  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

V rámci tohoto výběrového řízení proběhne též Výběrové řízení na 1 studijní pobyt na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ – mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

  • strukturované CV v anglickém jazyce
  • portfolio

Vzhledem k zaměření školy se o studium na  Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě mohou ucházet pouze studenti výtvarných oborů. V případě přijetí ke studiu obdrží vyjíždějící student 700 EUR na měsíc + náklady na dopravu do výše 360 EUR).

Motivaci, odvahu a chuť vyjet můžete nasát i na webu https://www.vyjed.cz/

Fakulty a součásti

Zavřít