Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
new european bauhaus

Inspirace z New European Bauhaus pro FMK

V červnu vyjely zástupkyně naší fakulty, Eva Gartnerová a Hana Křížková, do Bruselu na setkání New European Bauhaus (NEB). Tam se spolu s dalšími členy NEB inspirovaly projekty a výzkumy, které v sobě nesou klíčové myšlenky této inciativy. Na setkání zároveň hledaly nová propojení a příležitosti pro FMK. 

„New European Bauhaus je iniciativa, která se snaží přetavit Green deal do běžného života. Má spojit svět vědy a technologií s kulturou a uměním a nastartovat systémovou změnu v životech Evropanů směrem k udržitelnosti, estetice a přístupnosti míst, kde žijeme. Aby toto mohlo fungovat, je nutné, aby změna proběhla od spodu – od komunit a sousedství, od projektů, které v mezinárodním a mezioborovém rámci přináší lokální zlepšení,” okomentovala hlavní myšlenky inciativy Eva Gartnerová.

Setkání v hlavním městě Belgie se účastnili vědci, výzkumníci, aktivisté, umělci, designéři, politici, studenti a pedagogové z celé Evropy, kteří se snaží rozvíjet své okolí a pracují na propojování lidí, měst a přírody. „Měly jsme možnost potkat zástupce z komerční i akademické sféry a diskutovat s nimi o možnostech budoucí spolupráce, ale i o jejich dosavadní činnosti a projektech, na kterých pracují,” dodala Hana Křížková.  

Vedle přednášek, panelových diskuzí s odborníky a vyhlášení nejlepších nápadů New European Bauhaus Prizes 2022 nechyběl ani neformální program pro síťování všech aktérů a kulturní program napříč Bruselem, který prezentoval umělce, hudebníky, performery i designéry z celé Evropy. Vše s důrazem na inkluzi, udržitelnost a estetiku, podle hlavního motta NEBu – Suistanable. Beautiful. Together. 

„Inspirovaly jsme se také v tom, jakým způsobem se výše zmíněné hodnoty propisují nejenom do legislativy, ale především do sylabů a náplní předmětů, poslání samotných univerzit a jejich prostřednictvím i do běžného života. Potenciál vidíme mimo jiné v udržitelné módě, která se u nás řeší na ateliéru oděvu, upcyklaci v oblasti produktového designu, kterou na fakultě reflektují například Jan Veselský či Lucie Trejtnarová v rámci svých dizertačních prací, přístupnost a inkluzi v oblasti kulturních institucí a jejich komunikace, kterou se zabývá ateliér Arts Management, Kabinet teoretických studií či Ústav marketingových komunikací. Přidaná hodnota a fenomén spolupráce dnešní doby však spočívá v mezioborové spolupráci,” uzavírá Eva Gartnerová. 

Členství naší fakulty, jako jedné z prvních akademických institucí v ČR v rámci NEB přináší obrovské možnosti a velký potenciál k našemu lokálnímu, ale především mezinárodnímu rozvoji. Témata a hodnoty, které rezonují Evropou mají velký průnik v našich již existujících aktivitách. 

Fakulty a součásti

Zavřít