Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
Erasmus+ výběrové řízení

Get Aboard, Go Abroad! – Výběrové řízení na zahraniční mobility studentů FMK v letním semestru 2023/2024

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+) v letním semestru akademického roku 2023/2024.

Ať už Vás Erasmus zavane kamkoliv, zažijete dobrodružství, na která budete vzpomínat celý život. Získáte zkušenosti, které vám pomohou růst a rozvíjet se. Využijte možnost žít v jiné kultuře, zdokonalit se v cizím jazyce, rozšířit si obzory , získat nové přátele, nový pohled na svět a sebe sama.
Přihlásit do výběrového se můžeš online ve svém studentském profilu v IS/STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů

Maximální možný počet podaných přihlášek – 3! Vybrané univerzity zaklikávejte v pořadí, které odpovídá vašim prioritám)-

Uzávěrka přihlášek je 29. 9. 2023.

Pracovní stáže

Nabídka výjezdů obsahuje kromě seznamu zahraničních univerzit také možnost “Pracovní stáž ERASMUS+”. Zájemci o pracovní stáž zvolí tuto možnost. Písemné ani ústní části výběrového řízení se v této fázi výběrového řízení NEÚČASTNÍ. Předpokládáme, že jako obvykle, budeme moci všechny zájemce o pracovní stáž finančně podpořit.
Pracovní stáž v min. délce 2 měsíců bude možné realizovat v letním semestru akademického roku 2023/2024, vetně období červenec-září 2024. Po předběžné domluvě se zaměstnavatelem nahlaste zájem o pracovní stáž minimálně s 1-měsíčním předstihem na MO FMK (eprokopova@utb.cz)

Postup při administraci pracovních stáží v zahraničí (Erasmus+)

Krátké studijní pobyty pro doktorandy (do 30 dní)

Svůj zájem o tento typ mobility nám oznamte emailem na eprokopova@utb.cz

Studijní pobyty

VŘ – písemná a ústní část

Písemná část výběrového řízení (písemný test z anglického jazyka) proběhne online, a to v aplikaci Moodle (kurz MISC/MOBI v sekci FMK → Různé). Odkaz na test s jedním pokusem a hodinovým limitem bude přístupný  2. 10. 2023  od 8.00,  test bude uzavřen ve 13.00.

V případě, že jste písemný test úspěšně absolvovali v minulém akademickém roce, není třeba jej opakovat.

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři Mezinárodního oddělení FMK (U41/204) v těchto termínech:

  • Pondělí 2. 10. 2023, 13.00 – 17.00 hod.
  • Úterý 3. 10. 2023, 9.00 – 12.00 hod
  • Středa       4. 10.2023, 9.00 – 12.00 hod.

Výběrovými kritérii jsou:

a) úspěšný výsledek písemné části VŘ či doložení úrovně angličtiny na úrovni B2 (jazykový certifikát, státní jazyková zkouška apod. – pokud vlastníte, zašlete emailem na eprokopova@utb.cz)
b) vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
c) zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít