Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
galerie g18 křest knihy

Galerie G18 pokřtí knihu Nenávratné stopy

Galerie Fakulty multimediálních komunikací vydala na konci roku 2019 publikaci, která odráží první rok nové zlínské galerie. Kniha Nenávratné stopy je reflexí tématu Tradice a udržitelnost a vznikla na základě čtyř výstav, které se v galerii G18 uskutečnily. Křest publikace se uskuteční ve středu 22. ledna 2020 od 18 hodin v galerii G18.

Kniha Nenávratné stopy se tradici a udržitelnosti věnuje v tématech stravování, řemesla, domova, krajiny a vzdělávání – a rozvíjí je z pohledu aktuálního umění, designu a jejich institucionalizace. Svými texty do ní přispěli Helena Maňasová Hradská, Miroslav Zelinský, Petra Valentová, Vít Jakubíček, Romana Veselá a Eva Gartnerová.

V dnešní době je naprosto přirozené, že si všichni všímáme změn klimatu, přírodních katastrof a jejich společenských důsledků. Snažíme se vyvodit osobní zodpovědnost a nalézat možnosti, jak každý sám za sebe může pomoci ke zlepšení situace. Role designérů a umělců je v tomto procesu více než výmluvná a její reflexe a problematika je právě předmětem zájmu této nyní vydané knihy.

Nenávratné stopy velmi volně navazují na publikaci Design ve službách trvale udržitelného rozvoje, kterou vydala Fakulta multimediálních komunikací v roce 2017 – zabývá se možnostmi designu v nevyhnutelném obratu civilizačního směřování a sleduje tendence k udržitelnosti také v rámci dějin designu.

Současně s knihou Nenávratné stopy pokřtíme 22. ledna i katalog Rozum versus cit, který vznikl k výstavě o zlínském průmyslovém designu v období let 1918–1958 ve spolupráci s Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně.

Fakulty a součásti

Zavřít