Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekt

FMK představuje projekt Identita

Identita. Pojem, který se v posledních letech stále více politizuje. Krize identity se přesunula od jednotlivců a skupin k velkým částem společnosti, a dokonce k celým národům. Při klidném a soustředěném pohledu na toto složité téma spolupracovalo pět univerzit, aby zjistily, jak k němu lze přistupovat a jak jej interpretovat v oblasti designu.

Studenti designu z pěti univerzit z celého světa byli vyzváni, aby k tématu přistupovali bez předsudků a předchozí přípravy. Výsledky jejich práce se ukázaly být ohromující svou rozmanitostí a svěžestí. Od zkoumání individuálního sebeuvědomění nebo národní a náboženské identity až po různé pohledy na vizuální identitu v grafickém designu a vnášení identity do institucí bez tváře.  Některé velmi konkrétní, jiné více konceptuální, dohromady však všechny nastavují mnohostranné zrcadlo velmi důležitému konceptu.

Výstava se koná v rámci Łódź Design Festivalu, který se uskuteční ve dnech od 18. 5. do 28. 5. 2023 v Art Inkubatoru. Za FMK zde budou vystavovat studenti z ateliérů Digitální design, Produktový design a Audiovizuální tvorba. Další zapojené univerzity: Masarykova univerzita, Technologická univerzita Zvolen, University of Algerve  a National Taipei University of Technology.

Po Polsku se výstava přesunuje do portugalského Fara, kde bude k vidění od 22. do 27. května 2023.

Fakulty a součásti

Zavřít