Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Erasmus ti dá (nejen) křídla! – Výběrové řízení pro studentské mobility v letním semestru akademického roku 2022/2023

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+) v letním semestru akademického roku 2022/2023.

Potřebuješ doplnit energii a žádné drinky už ti nepomáhají?  Přihlas se na Erasmus a vyjeď v letním semestru studovat do zahraničí!
Nabiješ se životní energii, ze které budeš čerpat ještě dlouho po návratu, získáš nové přátele, zdokonalíš si angličtinu a ochutnáš studentský život na některé z našich partnerských škol v Evropě a možná ještě dál.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Podrobné informace o výběrovém řízení naleznete na Moodle UTB v kurzu FMK>Různé/Miscellaneous>MISC/MOBI Výběrové řízení Mobility letní semestr 2022/2023.

Přihlásit do výběrového řízení se můžeš do 25. září 2022 on-line ve svém studentském profilu v IS/STAG > Moje studium > ECTS výjezdy > Nabídka výjezdů, Maximálně si můžeš podat přihlášky na 3 partnerské instituce.

Nabídka výjezdů obsahuje kromě seznamu zahraničních univerzit také možnost „Pracovní stáž ERASMUS+“. Zájemci o pracovní stáž zvolí tuto možnost. Pracovní stáž v minimální délce 2 měsíců bude možné realizovat v LS 2022, včetně období letních prázdnin.

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz. Při rozhodování se řiďte seznamem partnerských škol FMK v programu Erasmus+

V rámci výběrového řízení se můžete přihlásit také na mobilitu typu FREEMOVER (do zemí mimo EU) .Vzhledem k omezeným zdrojům financování tohoto typu mobilit však budeme moci vybrat a podpořit maximálně 2 takovéto výjezdy. Zájemci o výjezd na některou z univerzit mimo EU zvolí v nabídce výjezdů možnost  “studijní pobyt FREEMOVER (mimoevropské univerzity)”. Informaci o tom, na jaké konkrétní univerzitě byste rádi studovali, nám sdělíte při ústním pohovoru.

Seznam partnerských univerzit pro mobility typu Freemover

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti,  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/

V rámci tohoto výběrového řízení proběhne též Výběrové řízení na 1 studijní pobyt na Bezalel Academy of Arts and Design, Izrael v rámci programu Erasmus+ mezinárodní kreditová mobilita (KA107).

Zájemci o studium na Bezalel Academy of Arts and Design zašlou kromě vyplněné přihlášky do VŘ rovněž:

  • strukturované CV v anglické jazyce
  • portfolio

Vzhledem k zaměření školy se o studium na  Bezalel Academy of Arts and Design v Jeruzalémě mohou ucházet pouze studenti výtvarných oborů. V případě přijetí ke studiu obdrží vyjíždějící student: 700 EUR / měsíc (+náklady na dopravu do výše 360 EUR)

Motivaci, odvahu a chuť vyjet můžeš nasát i na webu https://www.vyjed.cz/

Fakulty a součásti

Zavřít