Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
projekty

Design KANTÝNA delivery

Proč je design důležitý v tvorbě vzdělávacích pomůcek, knihách, pracovních sešitech a listech? O tom bude diskutovat Kateřina Přidalová a Karolína Matušková s Karlou Gondekovou, výherkyně titulu Best in Design 2022, na Design KANTÝNĚ 7.12. 2022 v Brně v kreativním hubu KUMST.

Společně budou debatovat o tom, jak tvorba edukačních publikací probíhá, či jak vytvářet inkluzivní vzdělávací materiály. Podělí se také o zkušenosti, které načerpaly při vytváření projektu Listovatel i knihy Co je vlastně design?

Karolína Matušková a Karla Gondeková jsou autorky projektu Listovatel, bezplatné webové platformy, která distribuuje  pracovní listy pro děti. S projektem se staly vítězkami mezinárodní soutěže Best in Design 2022.  Kateřina Přidalová je zakladatelkou platformy Designéři dětem, teoretičkou designu, lektorkou a autorkou knihy Co je vlastně design? 

Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program v podobě vernisáže výstavy Listovatel, představení festivalu Zlin Design Week a mezinárodní soutěže PRO VŠECHNY designéry do 30 let Best in Design a diskuzi o designu vzdělávacích publikací. Celý program bude zakončen koncertem daniu & rebl. 

Design KANTÝNA je platforma, kde se sdružují designéři různorodého zaměření, z různých škol, měst, ČR i Slovenska. Začalo to facebookovou skupinou. Dnes KANTÝNU tvoří i podcasty, offline prostor pro setkávání, networking a diskuse během Zlin Design Weeku, festivalu, který vzniká pod záštitou Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. V současnosti však Design KANTÝNA má delivery a vyráží rozvážet debaty o designu za hranice festivalu, kam si bere jako hosty právě finalisty a výherce Best in Design.

Designéři dětem a Listovatel

Designéři dětem je vzdělávací platforma, která propojuje designéry s dětmi na základních školách. Děti se seznamují s designem a jeho technikami, které se učí přímo od profesionálů v prostředí svých škol. Jedná se o jednorázové či dlouhodobé dílny. Hlavním východiskem je myšlenka, že design je mocným kreativním nástrojem, který dokáže rozvíjet kompetence dětí nejen kreativním směrem, ale také ke kritickému myšlení, mediální gramotnosti, rozvoji imaginace a participace. V neposlední řadě vedou kreativní programy k obohacujícím zážitkům nejen pro děti, ale jejich rodiče a školy. 

Projekt Listovatel vznikl jako reakce na pandemickou situaci a současného nastavení technologického světa v rámci diplomové práce. Hlavní myšlenkou projektu je děti prvního stupně základních škol blíže propojit s prostředím, ve kterém se nacházejí, více je upoutat k reálnému „offline“ světu, vysvětlit jim jeho fungování, i to, jak v něm hledat souvislosti pro pochopení, jak v současné době tak v historickém kontextu. Digitální svět zde funguje jako prospěšné médium, které se děti mají naučit regulovat tak, aby nebyly stále jen v „online“ světě. Projekt využívá webovou platformu (listovatel.cz), kde jsou výukové materiály snadno přístupné a sdílené tak, aby si je školy mohli stáhnou a následně vytisknout. Autoři projektu mysleli i na přizpůsobení materiálů pro tisk tak, aby byly dobře čitelné i v černobílé variantě.

Program akce

17:00 open doors, vernisáž výstavy Listovatel

17:30 prezentace Zlin Design Week a Best in Design

18:00 diskuse O designu vzdělávacích publikací

19:30 koncert daniu & rebl

Fakulty a součásti

Zavřít