Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
mobility

Dare to Discover, Grow with Erasmus+! – Výběrové řízení na zahraniční mobility studentů FMK v zimním semestru 2023/2024

Proděkan pro mezinárodní vztahy FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+) v zimním semestru akademického roku 2023/2024.

Ať už vás Erasmus+ zavane kamkoliv, zažijete dobrodružství, na která budete vzpomínat celý život. Získáte zkušenosti, které vám pomohou růst a rozvíjet se. Využijte možnost žít v jiné kultuře, zdokonalit se v cizím jazyce, rozšířit si obzory, získat nové přátele, nový pohled na svět a sebe sama.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.

Do výběrového řízení se můžete přihlásit online ve svém studentském profilu v IS/STAG → Moje studium → ECTS výjezdy → Nabídka výjezdů.

Maximální možný počet podaných přihlášek – 3! Vybrané univerzity zaklikávejte v pořadí, které odpovídá vašim prioritám.

Uzávěrka přihlášek je 10. 2. 2023.

Pracovní stáže

Nabídka výjezdů obsahuje kromě seznamu zahraničních univerzit také možnost „Pracovní stáž ERASMUS+“. Zájemci o pracovní stáž zvolí tuto možnost. Písemné ani ústní části VŘ se v této fázi výběrového řízení NEÚČASTNÍ. Předpokládáme, že jako obvykle  budeme moci všechny zájemce o pracovní stáž finančně podpořit.
Podrobnější informace k administraci pracovních stáží obdrží zájemci emailem v průběhu března 2023.
Pracovní stáž v min. délce 2 měsíců bude možné realizovat v červenci a srpnu a srpnu 2023 a v průběhu celého zimního semestru akademického roku 2023/2024.

Krátké studijní pobyty pro doktorandy (do 30 dní)

Svůj zájem o tento typ mobility oznamte emailem na oddělení tvůrčích činností FMK, konkrétně paní Blance Šťastné, bstastna@utb.cz, do 1. 5. 2023.

Studijní pobyty

Výběrové řízení sestává z písemné části a z ústního pohovoru.

Písemná část výběrového řízení (písemný test z anglického jazyka) proběhne online  na portálu Moodle UTB (více informací naleznete po přihlášení do kurzu MISC/MOBI). V případě, že jste písemný test úspěšně absolvovali v minulém akademickém roce, není třeba jej opakovat.

Ústní pohovory s proděkanem pro mezinárodní vztahy, jež budou zaměřeny na motivaci a komunikační schopnosti v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři Mezinárodního oddělení FMK (U41/204) v termínech, na které se přihlásíte  taktéž v kurzu MISC/MOBI na Moodle UTB.

Výběrovými kritérii jsou:

  1. úspěšný výsledek písemné části, úspěšné absolvování testu v minulých letech či doložení úrovně angličtiny na úrovni B2;
  2. vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek;
  3. zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace apod.).

Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz.

Mobility typu FREEMOVER (do zemí mimo EU)

Vzhledem k omezeným zdrojům financování mobilit typu Freemover budeme moci vybrat a podpořit maximálně 2 výjezdy tohoto typu. Zájemci o výjezd na některou z univerzit mimo EU zvolí v nabídce výjezdů možnost  “studijní pobyt FREEMOVER (mimoevropské univerzity)”. Informaci o tom, na jaké konkrétní univerzitě byste rádi studovali, nám sdělíte při ústním pohovoru.

Fotografie a zážitky z výjezdu jiných studentů UTB, které s námi nasdíleli ve skupině UTB Zahraniční stáže, stipendia, příležitosti,  naleznete na https://www.facebook.com/groups/1868747763400435

či na webu https://international.utb.cz/cs/studenti-utb/.

Motivaci, odvahu a chuť vyjet můžete nasát i na webu https://www.vyjed.cz/.

Fakulty a součásti

Zavřít