Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
výstava

Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby – Figurama

Vernisáž výstavy “Best of Lívia K. a studenti figurální kresby” se uskuteční ve zlínské Galerii Václava Chada ve středu 6. března 2024 v 18 hodin.

Umění je způsob jak vyjádřit lidskou duši beze slov. Není jen prostředkem estetického vyjádření, ale má také schopnost komunikovat a sdílet nepopsatelné a hluboce osobní zkušenosti, které jsou často mimo dosah slov. Každé umělecké dílo nese v sobě stopu tvůrčího procesu a osobního prožitku autora, který je přenesen do formy, která oslovuje smysly a emoce diváka.

Výstava Best of Lívia Kožušková a studenti figurální kresby zdůrazňuje otevřenost, dialog a propojení mezi akademickým světem a širší uměleckou veřejností skrze galerijní prostředí. Umělecké vzdělání není pouze o získání dovedností, představuje komplexní proces neustálého učení, který zahrnuje nejen rozvoj technických schopností, ale také průzkum nových myšlenkových a tvůrčích horizontů.

Spolu s Lívií Kožuškovou se na výstavě představují i talentovaní studenti, kteří pod jejím vedením zkoumají různé aspekty figurální kresby. Jejich díla odrážejí mladistvý entuziasmus a snahu objevovat a porozumět lidskému tělu a jeho výrazům.

Figurální kresba je umělecký způsob zachycování lidské postavy pomocí čar a tvarů. Je to technika, která umožňuje umělcům vyjádřit krásu, sílu a emocionální hloubku lidského těla. Jedním z hlavních aspektů figurální kresby je schopnost zachytit anatomické detaily a pohyby lidského těla. Umělec musí být schopen pozorovat a porozumět struktuře těla, aby mohl vytvořit věrohodné a působivé vyobrazení postavy. To vyžaduje precizní ruku a pozornost k detailům, ale také cit pro proporce a kompozici. Figurální kresba není pouze o reprodukci vnějšího vzhledu, ale také o zachycení vnitřního stavu člověka. Umělci často používají pohyby, gesta a výrazy postavy k vyjádření emocí, nálad a myšlenek. Tímto způsobem figurální kresba překračuje fyzickou realitu a stává se prostředkem pro vyjádření lidského ducha a identity.

Dnes je figurální kresba stále živá a inspirativní forma umění. Umělci experimentují s různými médii, technikami a styly, aby vyjádřili své myšlenky a představy o lidském těle a jeho významu ve světě.

Tato výstava není pouze prostředkem prezentace uměleckých děl, je to příležitost k vzájemné inspiraci, sdílení poznatků a podpory tvůrčího rozvoje.

Plakat Figurama 24

Pořadatel: Galerie Václava Chada, www.gvch.cz

Partneři:

 • Státní fond kultury České republiky
 • Statutátní město Zlín
 • Zlínský kraj
 • Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně
 • Galerie 61
 • Nadační fond CV
 • CV Machining, s.r.o.
 • POZIMOS, a.s.
 • FILMFEST, s.r.o.
 • STOMACENTRUM AVE, s.r.o.
 • NAVI CZ, s.r.o.
 • Studio reklamy, s.r.o.

Foto Figurama 24

www.figurama.cz

Fakulty a součásti

Zavřít