Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Volby do Akademického senátu UTB pro funkční období 2022–2025

Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS UTB vyhlásil volby do Akademického senátu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2022–2025.

Volby zástupců FMK proběhnou elektronicky ve dnech 14. až 18. února 2022.

Ve volbách budou zvoleni 4 (čtyři) zástupci akademických pracovníků a 2 (dva) zástupci studentů FMK.

Veškeré informace najdete na stránce AS FMK.

Fakulty a součásti

Zavřít