UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Vyjádřete svůj názor na úroveň výuky na FMK!

Od 3. 12. do 31. 12. 2018 bude probíhat pravidelné hodnocení kvality výuky prostřednictvím IS/STAG. Řekněte nám, co se vám líbí a s čím nejste spokojeni!

A co za to? Studenti, kteří ohodnotí všechny zapsané předměty za zimní semestr 2018/2019, budou následně zvýhodněni při tvorbě rozvrhů pro letní semestr 2018/2019 – rozvrh si budou moci vytvořit o dvě hodiny dříve! Hodnocení je anonymní a jeho výsledky bude prezentovat děkanka fakulty na setkání se studenty na začátku letního semestru.

Zavřít

Fakulty a součásti