Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Témata disertačních prací

Tématické okruhy disertačních prací

 1. Teorie multimedií a designu
 2. Vizuální gramotnost a vizuální komunikace
 3. Multimediální a mezioborové umělecké projekty

Uchazeč o DPS má možnost po dohodě se školitelem navrhnout vlastní téma, které musí být schváleno před přijímacím řízením oborovou radou příslušného doktorského studijního programu.

Návrhy témat disertačních prací

doc. Mgr. Jaroslav Prokop

 1. Pokusy o zakládání Muzea fotografie v českých zemích. Historie a vývoj Národního muzea fotografie. Výzkum v rámci fondů, archivů a sbírek fotografie u nás i v zahraničí. Vhled do problematiky uchovávání starých i současných fotografických materiálů.
 2. Fotografie českých cestovatelů: komparativní studie a monografické zpracování fotografických prací cestovatelů, uložených v českých archivech.
 3. Umění fotoinstalace. Východiska a specifika uměleckých forem na hranici fotografického obrazu a objektu.

doc. MgA. Jan Jindra

 1. Impossible Project. Znovuzrození instantní fotografie s firmou Impossible GmbH Wien. Od klasického Polaroidu až materiálu Impossible Color Shade a Impossible Silver Shade. Nové instantní materiály 18 x 24 cm a jejich svébytné stylizační možnosti.
 2. Dějiny reklamní fotografie od roku 1989 do současnosti.

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.

 

doc. MgA. Kristýna Petříčková, Ph.D.

 1. Tradiční výrobní postupy a jejich implementace do současného oděvního designu.
 2. Inovativní textilní materiály a jejich uplatnění v textilním a oděvním průmyslu.
 3. Slow Fashion versus Fast Fashion: hledání východiska z pozice oděvního designera.

doc. MgA. Petr Stanický, M.F.A.

 1. Socha, světlo a prostor v současném městském prostředí.
 2. Sklo jako reflexe vnějšího a vnitřního prostoru.
 3. Sklo v architektuře. Vizuální východiska, komparace a vize.

doc. Mgr. Ivan Titor

 1. Oděvní designer jako tvůrce názorových konceptů.
 2. Mapování stavu módy v středoevropském prostoru.

doc. ak. mal. Michal Zeman

 

prof. ak. mal. Ondrej Slivka

 

doc. PhDr. Zdeno Kolesár, Ph.D.

 1. Design a trvalá civilizační udržitelnost.

doc. Mgr. Jakub Kudláč, Ph.D.

 1. Narativní postupy v dokumentárním filmu.
 2. Společnost a film (reflexe společenského vývoje prizmatem určitého žánru).
 3. Role násilí a sexu ve filmu.

prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D.

 1. Možnosti uplatnění grafického designu v rámci procesu budování a řízení značky.
 2. Grafický design v procese vývoje a uvedení nového produktu na trh.
 3. Inovace v komunikačním designu ve vztahu k marketingové komunikaci.

doc. MgA. Martin Surman, ArtD.

 1. Aplikace progresivních technologií v designu.
 2. Sociální interakce v designu.
 3. Design a životní styl.
 4. Design s environmentálním přínosem.
 5. Transport design.

doc. M.A. Vladimír Kovařík

 1. Environmentální aspekty a dopady v designu.
 2. Tradiční materiály vs. současné technologie / tradiční technologie vs. současné materiály.
 3. DIY a open source vs. produktový design.
 4. Sustainable design.
 5. Biodegradabilní materiály v designu.

Fakulty a součásti

Zavřít