Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Nabídky pro studenty

Studentské soutěže

 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Designblok vyhlašuje soutěž

  Vážení studenti,
  uveřejňujeme Výzvu pro české designéry.
  Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Designblokem vyhlašuje soutěž pro české designéry s cílem získat nové propagační předměty, kterými by MZV reprezentovalo Českou republiku v zahraničí. Jedná se o předměty, které zastupitelské úřady a konzuláty využívají k obdarování partnerů v zemích svého působení. Zároveň budou sloužit při reprezentaci České republiky během jejího předsednictví v EU v druhé polovině roku 2022. Vítězné návrhy budou prezentovány na Designbloku 2021.

  Parametry:
  Propagační předměty by měly asociovat Českou republiku a prezentovatnaši kreativitu, zručnost a kulturní vyspělost.
  Mělo by se zároveň jednat opředměty s užitnou hodnotou a funkčností. Je vhodné, aby byly předmětydo jisté míry tradiční – diplomacie je konzervativní obor a mnoho našichzastupitelských úřadů působí v konzervativních zemích.
  Preferujeme přírodní materiály a materiály s nižší ekologickou zátěží. Předměty by pak měly být vhodné k obdarovávání jak žen, tak mužů.
  Další parametry:
  mělo by se jednat o drobnější, objemově a váhověnenáročné předměty se samostatným obalem, vhodné k transportukargem do všech destinací, kde má ČR svá zastoupení (120 úřadů ve 136 zemích po celém světě).
  Finanční náročnost:
  a) Drobné upomínkové předměty se pohybují do 250 Kč/ks,
  b) Hlavně používané reprezentační předměty do 500 Kč/ks
  c) Luxusní předměty: do 1000 Kč/ks
  Výroba návrhů, které zvítězí bude plně v režii MZV. Obvyklý počet, který se vyrábí je 1000-1500 ks od každého předmětu. Předměty budou v ideálním případě opatřeny logem, případně bude logo na obalu předmětu.
  Logo – lvíček z jednotného vizuálního stylu MZV zde: https://www.mzv.cz/file/817738/MZV_en_logo.gif
  Harmonogram soutěže:
  Uzávěrka na dodání návrhů předmětů: 30. 4. 2021
  Hodnocení komisí složené ze zástupců MZV a Designbloku: do 15. 5. 2021
  Vítězné návrhy budou posouzeny i z hlediska náročnosti výroby.
  MZV vstoupí v jednání s vybranými autory o možnosti využití jejich návrhů pro výrobu předem stanoveného počtu předmětů.
  MZV se zaváže, že takto vybrané a následně vyrobené předměty nebudou použity ke komerčním účelům (nebudou předmětem prodeje) a budou sloužit výhradně k propagaci ČR prostřednictvím MZV, případně prostřednictvím dalších útvarů státní správy nebo příspěvkových organizací.
  Výroba vítězných propagačních předmětů:
  Na základě výsledků soutěže bude MZV ve věci výroby předmětů postupovat obvyklým způsobem tak, jak mu ukládá zákon o veřejných zakázkách: Odbor veřejné diplomacie a krajanů vytvoří k vybraným předmětům “zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu, “která bude v režimu “otevřené výzvy.”
  Honorář: vítězné návrhy budou odměněny částkou 30 000 Kč.
  Autorský honorář v této výši obsahuje veškeré užití designu předmětu pro použití státní reprezentace s časově a teritoriálně neomezeným rozsahem.

  Návrhy zasílejte do 30. 4. 2021 na adresu:
  Eduard Císař: eduard_cisar@mzv.cz; tel: +420 224 183 208, mobil:
  +420 604 291 060
  Datová schránka MZV: e4xaaxh

 • Soutěž o nejlepší design reprezentačního trikotu tzv. bundošprajdy

   

  Vážení studenti,

  nabízíme vám skvělou příležitost zapojit se do soutěže o návrh trikotu pro český olympijský tým na LHO  v Tokiu.

  Podrobné znění soutěže a její podmínky najdete na webových stránkách https://www.kanoe.cz/soutez.

  Pravděpodobnost zisku olympijské medaile je vysoká, soutěž bude mít mediální podporu včetně jejího vyhodnocení a rozhovoru s vítězem, proto se jedná o skvělou příležitost případné propagace.
  V neposlední řadě jsou ve hře zajímavé ceny.

  Soutěž nemá žádné věkové ani jiné omezení a účastnit se může každý.

  Návrhy následně zasílá každý sám za sebe prostřednictvím sociálních sítí, případně na tento e-mail (soutez@kanoe.cz).

 • Začalo přihlašování do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021

  Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje otevřenou výzvu pro přihlašování do 32. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.
  Mezinárodní porota bude tradičně vybírat ze zaslaných portfolií pětici umělkyň a umělců, které čeká celoroční podpora práce na novém díle, které bude představeno na společné výstavě v Moravské galerii v Brně. (Pokračování textu…)

 • OPEN CALL Pokoje 2020: Stay home edition

   

  Vážení studenti,

  Přehlídka mladého umění Pokoje se letos uskuteční ve zcela jiném formátu a to analogicky k názvu přehlídky a s respektem s doporučenému sociálnímu distancingu. Výzva se týká studentů vysokých uměleckých škol k využití svých vlastních pokojů či ateliérů pro realizaci site-specific instalací či performativních vystoupení. Přihlášené pokoje budou následně prezentovány na webu www.prehlidkapokoje.cz a sociálních sítích, přičemž odborná porota vybere pět nejlepších pokojů, z nichž každý bude oceněn odměnou ve výši 10 000 Kč. Nadto bude udělena i cena diváků ve stejné výši.

  Dokumentaci projektů uskutečněných ve vašich pokojích společně s dalšími požadovanými informacemi zasílejte nejpozději do 20. 11. 2020 skrze online přihlášku, která je k nalezení na webu https://www.prehlidkapokoje.cz/

  Poslat můžete až pět fotografií, či jedno video, jehož délka nesmí přesáhnout minutu a půl. Vzhledem k tomu, že letošní Pokoje stojí výlučně na online prezentaci, prosíme, abyste ve vlastním zájmu zasílali pouze materiál v dobrém rozlišení a kvalitě.

  Pro aktuální informace sledujte: událost open callu.

  V případě nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu prazskepokoje@gmail.com

  Podmínky open callu:

  • Open callu se mohou zúčastnit jednotlivci i tvůrčí kolektivy, všichni přihlášení ale musí být studenty vysokých uměleckých škol či oborů.
  • Přihlášený má možnost se hlásit pouze s jedním projektem.
  • Maximální počet zaslaných fotografií je pět na přihlášku, nebo jedno video, jehož délka nesmí přesáhnout minutu a půl.
  • Přihlášený odesláním přihlášky souhlasí s prezentací svého projektu na webu, sociálních sítích a v médiích.
  • Přihlášený se zavazuje, že přihlašuje své vlastní autorské dílo. V případě odhalení podvodu či plagiátorství si pořadatel vyhrazuje právo projekt vyřadit a nárokovat zpět udělenou odměnu.

   

 • Zlaté mladé ručičky – studentská soutěž zaměřená na vytvoření nových kancelářských prvků

   

  Zlaté mladé ručičky je studentská soutěž zaměřená na vytvoření nových kancelářských prvků. Raiffeisen BANK hledá návrhy, které budou přizpůsobené novému post-Covid pracovnímu životu a budou vytvořené libovolným zpracováním starého kancelářského nábytku.

  Do soutěže budou přijaty koncepty s vizualizací a základními technickými podklady do 12. 11. Vybrány budou vítězné návrhy, které nejlépe splní zadání a r ty obzvlášť podařené budou realizovány v Pražské centrále Raiffeisenbank.

  Jak se poprat o hlavní cenu 30 tisíc Kč a zároveň mít možnost darovat nábytku nový život najdeš spolu s dalšími podrobnosti k soutěži v pravidlech níže.

  Odkaz: https://www.rb.cz/soutez

   

 • OPEN CALL 2021

  Galerie TIC vyhlašuje Open Call na výstavní projekty do Galerie mladých pro rok 2021. Vyplněnou přihlášku a popis projektu s jeho obrazovou dokumentací nebo autorským portfoliem lze zasílat do 19. července 2020 na adresu hroncekova.ivana@gmail. com.
  Více informací naleznete na https://galerie-tic.cz/aktuality/.

 • SOUTĚŽ POPAI STUDENT AWARD 2020

   

  Vážení studenti,

  dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou účasti studentů Vaší školy v  soutěži POPAI STUDENT AWARD 2020. Letos probíhá již čtrnáctý ročník této prestižní soutěže.

  Studenti soutěží o nejlepší návrhy projektů v místě prodeje dle zadaných briefů od konkrétních zadavatelů – partnerů soutěže.  

  Pro soutěžící i zadavatele reklamy  je soutěž jedinečnou příležitostí k navázání spolupráce prostřednictvím zajímavých návrhů studentů. Vítězové jednotlivých kategorií získávají kromě ocenění také finanční odměnu.

  Partnery letošního ročníku soutěže jsou společnosti:

  Budějovický Budvar – partner kategorie Nejlepší grafický 2D návrh dle zadaného briefu,

  Český národní podnik/Manufaktura partner kategorie Nejlepší design POP materiálu (3D) dle zadaného briefu,

  BEL Sýry Česko – partner kategorie Nejlepší návrh in-store komunikační kampaně dle zadaného briefu.

  Termín pro zaslání zpracovaných studentských návrhů  je do 26. 10. 2020.

  Kompletní znění briefů pro rok 2020 včetně přihlášek do soutěže najdete na webové stránce soutěže.

  Po vstupu na tuto stránku je třeba zadat do přihlašovacích polí vpravo

  Jméno: student2020@popai.cz

  Heslo: WB4nRqIa

  Na webových stránkách najdete rovněž  propozice soutěževítězné práce loňského ročníku vč. katalogu všech soutěžních prací.   

   

 • Soutěž v rámci festivalu Meat Design Ostrava

  Jde o soutěž studentských prací napříč designérskými obory, zaměřenou na kvalitu prezentace díla. Soutěžit mohou studenti různých škol, oborů i ročníků a v rámci soutěže změří své síly ve schopnosti sdělit myšlenku díla na omezeném prostoru.

  Soutěžící odevzdávají plakát B1 v el. podobě, na kterém co nejlépe odprezentují daný produkt, jeden referenční obrázek a krátkou anotaci. Přihlásit se studenti a čerství absolventi mohou do 1. listopadu pomocí online formuláře na webu soutěže.

  Na vítěze soutěže čeká finanční odměna 500 EUR, prezentace vítězné práce v rámci Meat Design 2019 a prostor navázat spolupráci s některou z firem a získat možnost zapojení se do výrobního procesu firmy z Moravskoslezského kraje.

  Více o soutěži naleznete na https://meatdesign.cz/studentska-soutez/.

   

 • My Street Films Awards – soutěž o nejlepší krátký dokumentární snímek
  Vážení studenti,
  nabízíme vám zajímavou příležitost. Jedná se o soutěž My Street Films Awards, neboli soutěž o nejlepší krátký dokumentární snímek. Soutěžit mohou všechny filmy dokumentární povahy kratší 10-ti minut. Vítězný snímek je premiérován v Kino Světozor v rámci festivalu Den architektury a posléze promítán na MFDF Ji.hlava, kam je pozván i jeho autor. Film je nadále distribuován přes mezinárodní online platformu dokumentárních filmů dafilms.cz.
  Více informací a link na přihlašovací formulář naleznete zde: http://my streetfilms.cz/cs/msf-awards, link na Facebook událost zde: https://www.facebook.com/events/363401341267324/
 • Soutěž o šperk Musea skla Portheimka – MEDA 100

  Vážení přátelé, umělci, studenti,

  k poctě 100. let narození paní Medy Mládkové, zakladatelky Musea Kampa, vyhlašujeme v rámci doprovodných programů „Soutěž o šperk Musea skla Portheimka“, neb paní Meda, jako milovnice umění, šperky ctila a nosila a nejednalo se pouze o šperky z drahých kamenů a kovů. Dáváme prostor sklu, jako tvůrčímu materiálu.

  Soutěž není omezena věkem autorů ani jejich uměleckými zkušenostmi, podmínkou účasti je použití skla jako vůdčího materiálu šperku, jeho realizovatelnost a cena.

  Museum skla Portheimka – http://www.museumportheimka.cz/

  Podrobné informace o soutěži

Fakulty a součásti

Zavřít