Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení pro uložení písemností dne 4. 10. 2019

  • Zásilka ze dne 27. 9. 2019 ve věci studia pro Alici Barošovou, korespondenční adresa Bratislava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
  • Zásilka ze dne 6. 9. 2019 ve věci studia pro Kateřinu Helán Vašků, korespondenční adresa Brno, byla uložena na oddělení pro tvůrčí činnosti Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

Fakulty a součásti

Zavřít