UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení o uložení písemností dne 9. 5. 2019

  • Zásilka č. j. 165/19/St/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci výzvy pro Simonu Vaškovičovou, korespondenční adresa Brno, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
  • Zásilka č. j. 164/19/St/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci výzvy pro Milu Linden, korespondenční adresa Plzeň, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín
Zavřít

Fakulty a součásti