UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení o uložení písemností dne 8. 10. 2019

  • Zásilka ze dne 10. 9. 2019 ve věci studia pro Marcelu Bauer, korespondenční adresa Brno 2, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti