UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení o uložení písemností dne 7. 5. 2019

Zásilka č. j. 133301/19/St/Z/VR ze dne 15. 4. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Miroslavu Flamovou, korespondenční adresa Praha 98, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín

Zavřít

Fakulty a součásti