UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení o uložení písemností dne 23. 7. 2019

  • Zásilka ze dne 25. 6. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Denise Hrazdiru, korespondenční adresa Ostrava, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti