Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Sdělení o uložení písemností dne 12. 9. 2019

  • Zásilka ze dne 19. 7. 2019 ve věci přijímacího řízení pro Karinu Alachverdovovu, korespondenční adresa Moscow, Ruská federace, byla uložena na studijním oddělení Fakulty multimediálních komunikací, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.
Zavřít

Fakulty a součásti