Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav marketingových komunikací

Studium

Marketingové komunikace u nás můžete studovat v bakalářském i navazujícím magisterském studiu, a to jak v prezenční (denní), tak v kombinované (dálkové) formě.

Co se u nás naučíte?

Myslet kreativně a zároveň realisticky, pochopíte marketingové komunikace v souvislostech. Naše výuka je dlouhodobě propojena s praxí – a jen tak můžeme vychovávat zkušenostmi nabité absolventy.

Díky předmětu Komunikační agentura (KOMAG) mají studenti možnost uplatnit manažerské dovednosti a schopnosti týmové spolupráce napříč všemi obory, které celá Fakulta multimediálních komunikací nabízí. Studenti samostatně organizují eventy a akce od počáteční idey, přes shánění finančních prostředků, kreativní online i offline propagaci, až po finální realizaci ve spolupráci s 11 uměleckými obory, které FMK nabízí.

Ústav marketingových komunikací, jako jediný na Moravě, nabízí pro studenty i firmy platformu uzpůsobenou pro marketingové zkoumání. Laboratoř redlab vám může zprostředkovat výzkum prostřednictvím eyetrackingu, a nabízí taky programování a testování virtuální reality nebo nástroje pro uplatnění nového vědního oboru Design Thinking.

Součástí studia jsou i další prakticky zaměřené předměty a ve třetím a pátém ročníku absolvujete praxi v agentuře dle vlastního výběru – klidně i v zahraničí.

Podrobné seznamy předmětů najdete ve studijních plánech zveřejněných na webu fakulty.

Na co se zaměřujeme?

studium_infografia

Atmosféru ÚMK můžete nasát prostřednictvím našeho Facebooku a Instagramu, kde pravidelně zveřejňujeme to, co se u nás aktuálně děje.

Pro studenty – Témata ročníkových, bakalářských a diplomových prací

Ročníkové, bakalářské a diplomové práce v akademickém roce 2020/2021

Fakulty a součásti

Zavřít