Tomas Bata University in Zlín

Individual Consultations

Individual Consultations

Individuální konzultace pedagogů pro veřejnost se zaměřením na přípravu k talentovým zkouškám:

  • celková doba konzultace je dvě výukové hodiny, tj. 90 minut
  • cena (je-li stanovena) je stanovena pro dvě výukové hodiny
  • zájemce vyplní přihlášku a zaplatí poplatek (je-li stanoven) při první konzultaci na celých 90 minut; na přihlášce bude vypsán obor konzultace a pedagog včetně jeho kontaktu
  • po domluvě s konkrétním pedagogem je možnost tento dvouhodinový výukový limit rozložit na kratší časové úseky a také na delší období
  • zájemce bude mít k dispozici formulář, kde mu bude pedagogem potvrzena doba i čas konzultace a zároveň i potvrzení o účasti
  • konzultace budou probíhat v hodinách, které si pedagog pro tento účel stanoví (hodiny nesmí být totožné s konzultačními hodinami pro výuku)
  • vyčerpá-li zájemce výukový dvouhodinový limit a má zájem pokračovat, vyplní novou  přihlášku a zaplatí stanovený poplatek (je-li stanoven)
  • konzultace nejsou časově omezeny a mohou probíhat neustále v průběhu akademického roku

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Design skla

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (01.03.2017 – 30.11.2017)
Cílová skupina: zájemci o prezenční formu studia v tomto oboru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 hod.
Cena:  zdarma
Konzultace budou probíhat: U16/316

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Prostorová tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (01.03.2017 – 30.11.2017)
Cílová skupina: zájemci o prezenční i kombinovanou formu studia v tomto oboru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: informace o oboru, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 hod.
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/423
Kontakt: chovancikova@utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení pro ateliér Průmyslový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací

Termín: 1. 9. 2017 – 31. 12. 2017
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace.
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena: zdarma
Konzultace budou probíhat: U16/320

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Animovaná tvorba

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (září 2017 – prosinec 2017)
Garant: Mgr. Lukáš Gregor, Ph.D.
Cílová skupina: zájemci o prezenční formu studia v tomto ateliéru
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Účelem konzultací je seznámit zájemce s problematikou animované tvorby a požadavky na přijímací řízení. Zároveň budou poskytnuty individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah konzultací: individuální
Cena:  bezplatně
Konzultace  budou probíhat: U42/254
Kontakt: gregor@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design obuvi

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (září 2017 – prosinec 2017)
Garant: MgA. Jana Buch
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: Seznámení s danou problematikou v tomto oboru, krátká informace o oboru, konzultace domácí tvorby zájemce o studium.
Rozsah konzultací: 2 hod.
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/303
Kontakt: buch@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Design oděvu

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (září 2017 – prosinec 2017)
Garant: doc. MgA. Kristýna Petříčková
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům o studium v tomto ateliéru i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru Design oděvu, krátké informace o oboru, individuální konzultace.
Rozsah: 2 hod.
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/412

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Digitální design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (březen 2017 – červen. 2017)
Garant konzultací: MgA. Bohuslav Stránský
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Digitální design , individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 hod.
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/216

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Produktový design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: v akademickém roce 2017/18 (březen 2017 – červen 2017)
Garant konzultací: M.A. Vladimír Kovařík
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace kurzu: seznámení se s ateliérem Produktový design, individuální konzultace
Rozsah konzultací: 2 hod.
Cena konzultací:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U16/220
Kontakt: kovarik@fmk.utb.cz

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Reklamní fotografie

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017
Garant: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/112

Individuální konzultační hodiny k přijímacímu řízení do ateliéru Grafický design

Organizátor: Fakulta multimediálních komunikací
Termín: 1. 3. 2017 – 30. 11. 2017
Garant: dr akad. sochař Rostislav Illík
Cílová skupina: konzultace jsou určeny budoucím uchazečům i veřejnosti.
Minimální počet účastníků: není stanoven – individuální konzultace
Anotace: Seznámení se studijním programem ateliéru a individuální konzultace prací zájemců o studium.
Rozsah: 2 výukové hodiny
Cena:  800,- Kč
Konzultace budou probíhat: U4/306
Kontakt: velevova@fmk.utb.cz

Faculties and departments

Close