Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Propagace

Opencall Designblok 2022

Sestavte tým, navrhněte expozici a získejte odměnu ve formě stipendia.  O čem je řeč? Pro následující ročník veletrhu Designblok jsme připravili nový koncept pro instalaci FMK, ke které zveme i všechny naše studenty.  Propojte se se spolužáky z ostatních ateliérů a Ústavu marketingových komunikací a vytvořte expozici, která zazáří v říjnu v Praze.

Využijte jedinečnou příležitost, kdy můžete realizovat výstavní expozici na prestižní přehlídce designu bez vlastních finančních prostředků (ty dodá fakulta). Zároveň si ji můžete přidat do profesního portfolia. Pokud váš návrh uspěje, budete vedeni zkušeným mentorským a produkčním týmem a poznáte tak zákonitosti a úskalí, které přípravy obdobné přehlídky designu vyžadují. Praxe a osobní zkušenost se pak dá přenést na světové přehlídky v Londýně, Miláně, Stockholmu, Vídni i kdekoliv jinde, kam se v budoucnu se svou prací můžete dostat.

Kdo se může přihlásit?

Naším záměrem je realizovat na fakultě multidisciplinární projekty a spolupráce, tak jak to je typické v běžné praxi. Chceme, aby se propojili studenti designu se studenty fotografie, audiovize, animace, marketingových komunikací i arts managementu, aby dokázali přemýšlet společně a koncepčně. Navržená vítězná expozice bude realizována studenty ve spolupráci s přidělenými mentory.

Jak bude opencall probíhat?

Výzvu spouštíme nyní, se startem letního semestru. Přihlásit se mohou týmy složené ze studentů napříč ateliéry včetně studentů ÚMK. Vámi sestavený tým samozřejmě nemusí obsahovat studenty ze všech ateliérů, ale je žádoucí, aby se v týmu sešli studenti s různým zaměřením a zkušenostmi, kteří se budou vzájemně inspirovat a sdílet know-how. Počet členů v týmu není definován. Výběrová komise bude hodnotit nejen design a vizuální ztvárnění expozice, ale také proveditelnost v praxi, finanční a materiální náročnost realizace, komplexnost navrhovaného řešení a také potenciální PR a mediální obsah.

Při tvorbě koncepce by měl být kladen důraz na reprezentativní design expozice, ne na konkrétní projekt. Pokud však víte o projektu z FMK (studentská práce), který by si zasloužil reprezentovat celou fakultu, můžete expozici vystavit kolem něj.
Výběr nejlepšího návrhu proběhne během měsíce dubna. Po vyhlášení opencallu proběhne 22. února online briefing, kde vám zodpovíme všechny otázky, které vás k výzvě napadnou. Před samotnou prezentací před odbornou porotou budete mít s týmem také prostor pro individuální konzultace.

Co když náš tým vyhraje?

Autoři vítězného návrhu získají stipendium ve výši 30 tisíc korun, které si rozdělí v týmu. Vybraní studenti budou zároveň zodpovědní za samotnou realizaci v říjnu na místě konání Designblok 2022 v Praze. Ale nebojte, nebudete na to sami. Se vším vám budou pomáhat přidělení mentoři, doktorandi a zaměstnanci FMK (namátkou prozradíme, že se mentoringu zúčastní Eva Gartnerová, Kristýna Londinová nebo Venda Gregorovičová).

Do kdy se musíme přihlásit?

Přihlásit se musíte do konce března na mail na upper@utb.cz. Podle počtu přihlášených pak určíme datum prezentace (počítejte cca s druhou polovinou dubna). Během první poloviny dubna, respektive už spolu s přihláškou, můžete požádat o individuální konzultace. V případě žádosti o individuální konzultace kontaktujte Jitku Alexovou na mailu alexova@utb.cz, která vás propojí s mentorem dle toho, o konzultaci čeho budete mít zájem.

Co všechno má být součástí přihlášky?

Mail, který pošlete na upper@utb.cz musí obsahovat jméno, studovaný ročník a ateliér všech členů týmu. Zároveň musíte poslat základní myšlenku/nástřel vaší instalace (ne, nemusí to být kompletní prezentace, víme, že tu můžete během dubna ještě měnit na základě individuálních konzultací).

Důležitá data

  • 14. 2. 2022 vyhlášení interního open callu
  • 22. 2. 2022 online briefing v Microsoft Teams pro doplnění dotazů studentů, od 16:00 hod.
  • do 31. 3. 2022 sestavení týmů, příprava koncepce
  • duben 2022 individuální konzultace připravených řešení před závěrečnou prezentací
  • duben 2022 předložení koncepcí v prezentaci + výběr realizátora odbornou komisí
  • květen a dále komunikace s organizátory Designblok 2022, rezervace prostoru, dodání podkladů pro tiskoviny apod. (ve spolupráci s mentorským týmem)
  • září, říjen příprava a realizace vítězné koncepce
  • 5. – 9. 10. 2022  datum veletrhu Designblok 2022 v Praze

Online briefing si můžete pustit ze záznamu po připojení do skupiny v Microsoft Teams ZDE.

Nejčastěji kladené otázky během briefingu – FAQ

Je na výběr z více prostorů nebo si můžeme vymyslet jakýkoliv prostor chceme?
Jak vypadá prostor, který nám bude přidělen? Jsou tam okna, sloupy, atd.? To nedokážeme zodpovědět, protože místnosti se přidělují na základě přihlášky. Místnost nám bude přidělena cca na konci června, můžete však předložit vlastní preferenci místnosti a k ní doložit vizualizaci. Místnosti si můžete prohlédnout na webu designbloku, konkrétně ZDE. Pro vás je ale nejdůležitější vytvořit expozici variabilní, použitelnou do čtverce, obdelníku, trojuhelníku. Prostor, který nám bude přidělený, musíme po Designbloku vrátit do původního stavu. Vel. místnosti počítejte cca 25-30m2

Jsou nějaká materiálová omezení?
To sice ne, ale budeme hodnotit i cenovou náročnost, stěnu ze zlata nechceme a nezaplatíme. Zároveň nevymýšlejte žádný future materiál, respektive pracujte s tím, co víte, že je k sehnání, případně že to dovedete vytvořit. Náklady na samotný materiál na instalaci nesmí přesáhnout 100 tisíc korun (do této ceny nezapočítáváme pronájem prostor a další náklady).

Téma Designbloku je letos LES, musíme se ho držet?
NE, nemusíte (ale můžete). Stejně tak expozice nemusí odrážet ani téma toho, že FMK slaví 20 let.

Je podmínka ukazovat práce studentů, dělení ateliérů jako loni?
NE, není. Povídání o tom, že máme na FMK 13 ateliérů a co se v nich dělá můžeme nechat textově v tiráži, po vás chceme ztvárnění expozice, myšlenky, života, studenta….doplň dle vlastních preferencí… na FMK. Něco kreativního, čím se chcete prezentovat. Nemusí to být žádný konkrétní projekt.

Vytvořím si autorský tým, ale na instalaci nás bude více, že jo? Jaká jsou očekávání v rámci zapojení našeho týmu?
Pokud vyhrajete, stanete se art directory projektu, je třeba, abyste se instalace účastnili, ale budete mít k ruce tým, který se vším pomůže. Zaměstnanci FMK vyřídí papírování, přihlášku na Designblok, nákup věcí atd., a pomůžou i s fyzickou instalací. Na fyzickou instalaci budou k ruce i studenti z KOMAGu.

Výběr exponátů je na nás?
Součástí expozice může být i 0 exponátů, tedy ŽÁDNÝ. Pokud se rozhodnete, že chcete prezentaci opřít o nějaký exponát, bude třeba, aby vámi vybraný exponát/exponáty prošly skrze komisi během dubnové prezentace – aby exponáty byly opravdu reprezentativní pro celé FMK.

Ideální prezentační forma v dubnu?
Mějte nachystanou prezentaci, vizualizace, hlavní myšlenku expozice vyjádřenou v jedné větě. Výběrová komise bude hodnotit nejen design a vizuální ztvárnění expozice, ale také proveditelnost v praxi, finanční a materiální náročnost realizace, komplexnost navrhovaného řešení a také potenciální PR a mediální obsah.

Na jak dlouho si připravit prezentaci?
To se dozvíte na začátku dubna, podle počtu přihlášených týmů. Pokud budou tři týmy, bude možné nechat na prezentaci delší dobu, pokud by týmů bylo dvacet, nemůžeme nad prezentacemi strávit tři dny.

Pokud vás napadají další otázky, na které jste nenašli odpověď, pište je na již známý mail alexova@utb.cz .

 

Připojte se k facebookové události, na které budeme zveřejňovat aktuality o opencallu.

Fakulty a součásti

Zavřít