Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
PhDr. Milan Banyár, PhD.
odborný asistent

PhDr. Milan Banyár, PhD.

Ústav marketing. komunikací
E-mail: banyar@utb.cz TEL: +420 576 034 433

Výuka

Konzultační hodiny

Sudý čtvrtek 18.00-20.00

Životopis

Vzdělání

  • 1996-2000: SPŠS v Nitre, maturita
  • 2000–2005: Vysokoškolské štúdium v odbore Estetika a dejiny estetiky (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) a Výtvarná výchova (Katedra výtvarnej tvorby a výchovy), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Mgr.
  • 2005–2008: Doktorandské štúdium v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, študijný program marketingová komunikácia, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy, Ph.D.
  • 2015: Rigorózne konanie v odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá, študijný program marketingová komunikácia, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie, PhDr.

Průběh zaměstnání

  • 2005–2008: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy,  interný doktorand
  • 2008–2009: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie, Katedra marketingovej komunikácie, odborný asistent
  • 2008–2011: Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací, externý pedagóg
  • 2009–doteraz: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra marketingovej komunikácie, odborný asistent
  • 2011–doteraz: Univerzita Tomáše Bati v Zlíne, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingových komunikací, akademický pracovník

Fakulty a součásti

Zavřít