UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Předzápis pro letní semestr akademického roku 2018/2019

Předzápis předmětů pro letní semestr akad. roku 2018/2019 bude probíhat přes webové rozhraní https://stag.utb.cz/portal/ (po prihlášení) pod volbou /Moje studium-Předzápis/ od 18. 1. 2019 od 7:00 hodin do 22. 1. 2019 do 24:00 hodin.

Zápis na Sportovní aktivity a do Modulární výuky UTB bude probíhat pro studenty prezenční formy studia na celé UTB jednotně od 25. 1. 2019 od 7:00 hodin do 27. 1. 2019 do 24:00 hodin.

Zavřít

Fakulty a součásti