Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět

Neotevřené volitelné předměty ZS 2019/2020

V  důsledku malého počtu přihlášených studentů na volitelné předměty: KADS/PVVS Přehled výtvarného vývoje sklářství (3), KAPD/VKO Vizuální kompozice (2), KKTS/PT5 Písmo, typografie 5 (7), KAAV/EZL1 Experimentální zvuková laboratoř (5), KAAV/PRTE3 Práce v TV studiu 3 (2), KAGD/KMOG Oborové minimum grafického designu (1) – dříve modulární výuka pro celou UTB; letos není zařazen ve studijních plánech, KUMK/KREK1 Reklama 1 (1) – letos není zařazen ve studijních plánech, proděkan Mgr. Michal Stránský, Ph.D. rozhodl, že u těchto předmětů nebude výuka v zimním semestru akad. roku 2019/2020 realizována. Studenti si mohou nahradit neotevřené předměty jinými předměty, na nichž jsou ještě volná místa, a to bez administrativního poplatku do konce měsíce září 2019 na studijním oddělení.

Zavřít

Fakulty a součásti