Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
akademický senát volby

Volby do Akademického senátu FMK

Akademický senát Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně podle čl. 2 odst. 1 Volebního řádu AS FMK vyhlásil volby do Akademického senátu Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro funkční období 2020-2023.

Volby proběhnou 1. – 2. 10. 2020.

Ve volbách bude zvoleno šest zástupců z řad akademických pracovníků a pět zástupců z řad studentů v souladu s Volebním řádem AS FMK.

Fakulty a součásti

Zavřít