UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
mobility

Ready 2 Go? – Výběrové řízení Erasmus+/Freemover

Proděkan pro internacionalizaci FMK vyhlašuje výběrové řízení na krátkodobé zahraniční studijní pobyty a pracovní stáže (Erasmus+, Freemover) pro LETNÍ SEMESTR akad. roku 2019/2020.Nahrání vyplněné přihlášky do výběrového řízení v aplikaci Moodle bude možná jedním z nejlepších rozhodnutí tvého dosavadního studentského života 🙂 Absolvováním výběrového řízení nezískáš známku ani kredity na svém studentském kontě, ale především možnost získat ty nejlepší zkušenosti a zážitky při studiu nebo práci v zahraničí.

V případě zájmu o obojí typ mobility (studijní pobyt a případně i pracovní stáž, prostřednictvím které si můžeš pobyt v zahraničí prodloužit o letních prázdninách) stačí v jediné přihlášce zaškrtnout obě tyto možnosti)

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 23. září 2019 ve 20.00 hod.

Do výběrového řízení se přihlašte zde: https://moodle.utb.cz

(po přihlášení se zapište do kurzu MISC/MOBI – Výběrové řízení Mobility zimní semestr 2019/2020)

Výběrovými kritérii jsou:

  1. úspěšný výsledek zkoušky z angličtiny na úrovni B2 (First Certificate in English; v případě zájmu o studium v jiném jazyce nutno doložit doklad o vykonání zkoušky srovnatelné úrovně),
  2. vážený studijní průměr (dle čl. 15 Studijního a zkušebního řádu UTB) za celé období dosavadního studia ke dni uzávěrky přihlášek,
  3. zapojení uchazeče do fakultních a univerzitních aktivit (akademické senáty, Buddy System, studentské organizace, aj.).

Písemná část zkoušky z anglického jazyka se uskuteční v pondělí 30. září 2019 od 12.00 hod. v učebně U41/201. Zkouška proběhne formou písemného testu v aplikaci Moodle (cca 1 hod.) – vlastní notebook nutný! (funkční baterie + znalost přístupového hesla  do aplikace Moodle samozřejmostí 🙂

Ústní pohovory s proděkanem pro internacionalizaci, zaměřené na motivaci a komunikační schopnosti  v anglickém jazyce, se uskuteční v kanceláři  U41/204 v následujících termínech:

  • Pondělí 30. 9. 2019, 9.00 – 11.00 hod.
  • Úterý 1. 10 2019, 9.00 – 11.00 hod. a 15.00 – 17.00 hod.
  • Středa 2. 10. 2019, 9.00 – 12.00 hod. a 15.00 – 18.00 hod.

Výběrové řízení je určeno všem studentům FMK od 2. ročníku bakalářského studia (v době výjezdu do zahraničí) až po doktorandy v prezenční i kombinované formě studia.
Podrobnější informace o možnostech výjezdu za studiem či prací do zahraničí naleznete na webu UTB v sekci Studium a praxe v zahraničí a na webovém portálu https://xchange.utb.cz/

Seznam partnerských škol FMK v programu Erasmus+
Seznam partnerských škol UTB v programu Freemover

Motivaci, odvahu a chuť vyjet můžeš nasát i na webu https://www.vyjed.cz

Zavřít

Fakulty a součásti