Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
promoce

Promoce FMK UTB

Gratulujeme všem našim absolventům, kteří zvládli státní závěrečné zkoušky během května a června a zároveň držíme palce všem, které zkoušky a obhajoby ještě čekají v srpnu. Promoce absolventů se uskuteční stejně jako loni na platformě Baťova Institutu v sobotu 18. září pro absolventy magisterského studia a v neděli 19. září pro absolventy bakalářského studia.

Přesný časový harmonogram bude připraven během léta. V sobotu po promocích magisterských absolventů navíc zahájíme výstavu Diplomky 21 na Zlínském zámku.

Každý náš absolvent zároveň může zůstat s FMK UTB stále ve spojení, a to prostřednictvím Klubu absolventů UTB. Příští rok budeme na FMK slavit 20 let a díky Klubu absolventů budete mít o oslavách ty nejaktuálnější informace a další výhody plynoucí z registrace. Podrobnější informace o Klubu absolventů naleznete na stránkách Klubu absolventů UTB.

Fakulty a součásti

Zavřít