UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci
Zpět
přípravný kurz

Přípravný kurz k přijímacímu řízení – ateliér Grafický design

Ateliér Grafický design pořádá pro zájemce o studium Přípravný kurz k přijímacímu řízení, který se uskuteční v sobotu dne 3. 11. 2018 od 9:00 do 17:00 hodin.

V rámci programu celoživotního vzdělávání UTB pořádá Fakulta multimediálních komunikací přípravný kurz k přijímacímu řízení pro prezenční formu studia v ateliéru Grafický design.

Program:

  1. Přednáška o studijních plánech, cvičeních a metodách výuky AGD
  2. Individuální konzultace nad předloženými pracemi s pedagogy AGD

Podmínkou uskutečnění kurzu je minimálně 10 přihlášených účastníků. Maximální počet je 40 účastníků.

Kurz se koná v sobotu 3. 11. 2018 od 9.00 do 17.00 hodin v prostorách ateliéru Grafický design v budově Fakulty multimediálních komunikací (U4, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín).

Cena pro účastníky kurzu je 1.400,- Kč a je splatná v hotovosti v den konání kurzu.

Vyplněné závazné přihlášky zasílejte poštou nebo elektronicky (s termínem doručení do 25. 10. 2018) na e-mail: grafika@fmk.utb.cz nebo na poštovní adresu: Fakulta multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, ateliér Grafický design, Univerzitní 2431, 760 01 Zlín.

Plakát – pozvánka

Přihláška AGD

Zavřít

Fakulty a součásti