Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Přípravné kurzy pro uchazeče z Ukrajiny

Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně organizuje v období září až prosinec 2022 kurz celoživotního vzdělávání „Příprava ukrajinských uchazečů na přijímací řízení na Fakultě multimediálních komunikací“.

Jste absolventem nebo absolventkou střední školy na Ukrajině (nebo ji letos ukončíte) a máte zájem studium designu, animace nebo audiovize na FMK? Pobýváte na území České republiky v dojezdové vzdálenosti od Zlína? Umíte česky nebo se alespoň český jazyk učíte? Přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023 již bohužel nestihnete, protože proběhlo v lednu 2022, ale můžete se začít připravovat na přijímací řízení do bakalářských studijních programů Multimédia a design, Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby pro akademický rok 2023/2024, která proběhnou v lednu 2023.

V prvním kole přijímacího řízení budete muset prokázat svůj talent prostřednictvím portfolia domácích prací dle zadání, specifikovaného v příslušné směrnici pro přijímací řízení (směrnice pro přijímací řízení pro akademický rok 2023/2024 budou vydány v červenci 2022 a zveřejněny zde).

Uchazeče, kteří postoupí do druhého kola, čeká písemná a ústní zkouška v českém jazyce, a práce na tvůrčí zkoušce.

Pokud chcete uspět ve velké konkurenci při přijímacích zkouškách, je nezbytné, abyste nejen dobře ovládali český jazyk, ale byli také obeznámeni s dějinami kultury a designu, se zvláštním zřetelem na obor, na který se hlásíte.

K tomu všemu vám může dopomoci bezplatný kurz celoživotního vzdělávání, který bude Fakulta multimediálních komunikací pořádat o září do prosince 2022, jedenkrát za 14 dnů vždy v pátek. Pro začátek stačí, pokud ovládáte základní komunikaci v češtině a bydlíte dostatečně blízko od Zlína, abyste mohli kurz navštěvovat.

Chcete vse o přípravném kurzu dozvědět více? Klikněte na tlačítko níže…
Přípravný kurz pro uchazeče z Ukrajiny

Fakulty a součásti

Zavřít