Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět

Galerie Photogether zahajuje podzimní sezónu

V úterý 28. září v 18.00 bude v galerii Photogether zahájena výstava Magdaleny Dubnové a Petra Košárka Mhouřím, a šero se stává tmou. Galerie Photogether, kterou spravují studenti ateliéru Reklamní fotografie, se nachází v bývalém krytu CO pod zlínskou poliklinikou.

Výstava Mhouřím, a šero se stává tmou je volným dialogem autorů o věcech přesahující člověka. Oba autoři se vyjadřují skrze analogovou fotografii, ve které spatřují, z podstaty média, jistý druh metafyzické záhadnosti. Magdalena Dubnová (1997) je studentkou ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Petr Košárek (1987) je absolventem téhož ateliéru, nyní pracuje jako fotograf Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Více informací o výstavě najdete na Facebookové události. Novinky o výstavách ve Photogetheru sledujte na jejich webu.

photogether gallery plakát

Fakulty a součásti

Zavřít