Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci
Zpět
COVID-19

COVID-19 a výuka na FMK: FAQ

Jakým způsobem ovlivňují mimořádná opatření v souvislosti s výskytem koronaviru fungování naší fakulty? Mění se nějaký způsobem povinnosti studentů? Platí termíny státních závěrečných zkoušek?  Jak to bude s přijímačkami? Připravili jsme pro vás odpovědi na otázky, které vás v současné mimořádné době nejvíce zajímají a tíží. Budeme je průběžně doplňovat a aktualizovat.

Q: Jsem zahraniční student. Jak mohu prokázat, že vstupuji na území ČR za účelem vykonání zkoušky?
A: Stáhněte si formulář „Potvrzení o vykonání zkoušky“ a nechejte si jej potvrdit na studijním oddělení.

Q: Mohu vstoupit do budov fakulty?
A: Ano, ale POUZE Z URČITÝCH DŮVODŮ a při SPLNĚNÍ URČITÝCH PODMÍNEK. Aktuální informace naleznete v Rozhodnutí rektora UTB RR/14/2020 a v na něj navazujícím Rozhodnutí děkanky FMK RD2020.06.

Q: Jak to bude s ukončením výuky v letním semestru? Budou se měnit termíny odevzdání kvalifikačních prací a státních zkoušek?

A: Dne 26. 3. 2020 vydala děkanka FMK Rozhodnutí děkanky RD2020.04, kterým se mění některé termíny časového plánu FMK.

Změny v časovém plánu pro akademický rok 2019/2020 jsou následující:

Výuka a zkoušky:

 • do 15. 5. 2020: Ukončení výuky pro všechny ročníky, včetně posledních ročníků
 • 18. 5. 2020 – 5. 6. 2020: Zkouškové období pro poslední ročníky
 • 8. 6. 2020 – 19. 6. 2020: Opravné zkouškové období pro poslední ročníky
 • 18. 5. 2020 – 20. 6. 2020: Zkouškové období pro ostatní ročníky
 • 22. 6. 2020 – 10. 7. 2020: Opravné zkouškové období pro ostatní ročníky
 • do 31. 7. 2020: Mezní termín zápočtů a zkoušek v akad. roce 2019/2020

Ukončení studia, bakalářské a diplomové práce (BP/DP), státní závěrečné zkoušky (SZZ):

 • do 30. 6. 2020: Vydání oficiálního zadání (Mediální a komunikační studia)
 • do 30. 6. 2020: Kontrola studia posledních ročníků – všechny studijní programy
 • do 30. 6. 2020: Přihlášení k SZZ
 • do 10. 8. 2020: Odevzdání BP/DP – všechny studijní programy
 • 24. 8. 2020 – 11. 9. 2020: Státní závěrečné zkoušky – všechny studijní programy
 • říjen 2020: Promoce

Aktualizovaný harmonogram akademického roku 2019/2020

Q: Co dělat, když garant předmětu neposlal pokyny k samostudiu?
A: Pokud na vaše dotazy opakovaně a v přiměřené době nereaguje garant předmětu, kontaktujte proděkana pro studium.

Q: Kdy se bude konat přijímací řízení?
A:

 • Přijímací řízení do bakalářských studijních programů Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby: 1. kolo 8. 6. 2020 , 2. kolo 17. 6. – 19. 6. 2020.
 • Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů  Teorie a praxe animované tvorby a Teorie a praxe audiovizuální tvorby: 16. 7. 2020
 • Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Výtvarná umění: 16. 7. 2020
 • Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu Arts Management: 16. 7. 2020
 • Přijímací řízení do bakalářského a navazujícího magisterského studiního programu Mediální a komunikační studia: v období 27. 7. 2020  – 2. 8. 2020

Uchazeči budou o podmínkách přijímacího řízení informováni emailem nejméně 14 dní před konáním zkoušky.

Doklad o úspěšném složení maturitní zkoušky je možno dle nařízení vlády doložit zpětně na začátku semestru.

Q: Je možno využívat služeb Knihovny?
A: Sledujte web knihovny, která neustále aktualizuje a rozšiřuje možnosti online zdrojů https://knihovna.utb.cz/aktuality-akce/aktualni-provoz-knihovny-a-nakladatelstvi/. Tisk a vazba závěrečných prací probíhá nepřetržitě, provoz nakladatelství není omezen – viz výše.

Q: Mám se učit na zkoušky?
A: Ano, pečlivě se učte a svůj volný čas efektivně využijte pro své samostudium! Nezanedbávejte studium cizích jazyků ani svou fyzickou a psychickou kondici!

Q: Jak řešit povinné praxe?
A: U studentů končících ročníků je potřeba to řešit individuálně s příslušným proděkanem fakulty. U ostatních ročníků se aktuálně nic nemění.

Q: Mohu se předčasně odstěhovat z kolejí, aniž bych musel(a) platit smluvní pokutu?
A: Student ubytovaný na kolejích UTB ve Zlíně nebo Ubytovně MSI může na základě svého uvážení vypovědět Smlouvu o ubytování bez uplatnění předepsané smluvní pokuty – penále za předčasné ukončení smlouvy, a to až do odvolání (minimálně však do 30. 4. 2020) – viz Rozhodnutí ředitele KMZ ze dne 24. března 2020.

Q: Student v zahraničí – Mohu se vrátit do ČR?
A: Ano, můžete, ale musíte počítat s povinnou karanténou, pokud se vracíte ze zemí s vysokým rizikem přenosu nákazy (viz https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/). Více informací je dostupných na webu Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/).

Q: Student v zahraničí – Bude mi umožněno dostudovat letní semestr?
A: Ano, letní semestr můžete dostudovat (online) na partnerské univerzitě nebo na UTB. Informujte Mezinárodní oddělení UTB o své volbě. Pokud budete studovat online na partnerské univerzitě, ale budete pobývat již na území ČR, stipendium vám zůstává v plné výši.

Q: Student v zahraničí – Budu muset vrátit grant ze své mobility?
A: Pokud mobilitu ukončíte, budete muset vrátit část grantu, který zbývá do konce vaší mobility. Mohou Vám však být proplaceny náklady spojené s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu). Nezapomeňte si uschovat veškerá potvrzení a doklady. Pokud mobilitu přerušíte, budete muset vrátit část grantu, který je vyměřen na dobu přerušení (pobyt v ČR). V takovém případě vám nepřísluší proplacení nákladů spojených s návratem do ČR (letenka, zaplacené ubytování v místě pobytu atd.).

Fakulty a součásti

Zavřít